GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.3.6.1 Lokalita A
Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností: Rosice]

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Jeden nízkopodlažní řadový dům rozdělený na 6 bytových jednotek různých velikostí (nejčastěji však 2+KK)

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Částečné
Lokalita je na okraji rezidenční zástavby obce.
Vedle domu je starý neobydlený objekt v dezolátním stavu.
Sociálně nevyloučení bydlí v okolních domech.
Občanská vybavenost je dostupná v centru obce vzdáleném cca 10 minut pěšky.

Stav domu/ů

Špatný
Dům je v poměrně špatném technickém stavu, hlavní příčinou je stáří a fakt, že do domu nebylo již několik desítek let investováno.
Odpadní potrubí je v některých bytech v havarijním stavu.
Střechou objektu při větších srážkách zatéká.
Na obvodním zdivu jsou viditelné známky částečně narušené statiky.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se tuhými palivy.
Do domu není zavedena teplá voda ani plyn.
Odvoz odpadků není zajištěn.

Vlastník nemovitosti

Obec

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a řízeného sestěhovávání
První rodina do obce migrovala v 50. letech za prací v těžebním průmyslu. Ostatní romské obyvatelstvo sestěhováno z Rosic, ke kterým byla Zastávka na čas připojena. V roce 1997 zkrachovala společnostvlastnící původně objekt a bytový fond připadl do správy obce Zastávka i se smluvními nájemníky.
Sociální mobilita nebyla zaznamenána.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

2 399

Odhad počtu romských obyvatel lokality

26 – 50

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

95 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

25 %

Od 16 do 60 let

70 %

Nad 61 let

5 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

95 %

Střední bez maturity

5 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

10,60 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Několik obyvatel lokality příležitostně pracuje „načerno“.
Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu a sezónním sběrem jablek.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle zde dochází k případům drobných krádeží.
Gamblerství a alkoholismus se vyskytují ojediněle.
Problémem je zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

21 – 30 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 360

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Provozují edukativně-stimulační skupiny pro dětí z posledního ročníku MŠ (jedna hodina týdně s pedagogem ZŠ).
Doučování je zajišťováno individuálně podle potřeby.
Volnočasové aktivity v rámci školního klubu – bezplatné
Besedy pro rodiče zaměřené na prevenci vůči šikaně, drogám apod.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 47 žáků

Odhad podílu romských žáků na škole

21 – 30 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Volnočasové aktivity (pro nezájem většinou skončí v 1. pololetí, romské děti se většinou neúčastní)

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Koncepce integrace chybí a její příprava se nechystá.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Projekt „Soužití“ (zlepšení bydlení, zamezení vyčleňování, růst vzdělanosti – bez podrobnějších informací).

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO

Jiný subjekt

Nebyl identifikován žádný další subjekt.