GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.12.2.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Jednopatrová budova městské ubytovny pro neplatiče (se statutem domu s nájemními byty)
Celkem 21 jednopokojových bytů (8 větších a 13 menších)
Na budovu dohlíží hlídač.

Poloha lokality v rámci obce

Periferie

Míra prostorového vyloučení

Jasné
Lokalita se nachází za městem. Poblíž je pouze budova důlní firmy. Vede sem jediná příjezdová cesta.
Nejbližší obytné domy se nacházejí cca 700 metrů od lokality (bydlí zde taktéž Romové), sociálně nevyloučení bydlí cca 1 km od lokality.
Občanská vybavenost je v dosahu cca 25 – 35 minut chůze.

Stav domu/ů

Solidní

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Topí se ústředním topením vedeným ze šachty.
Každá bytová jednotka je vybavena kuchyňským koutkem s vařičem.
Sociální zařízení je společné. Voda je ohřívána bojlery. Spotřeba vody je rozpočítávána na osoby. Elektroměry má každá bytová jednotka vlastní.
K dispozici je prádelna, sušárna, uklízečka, pískoviště a houpačky.
Ke každé místnosti přináleží vlastní elektroměr (pod dohledem vrátného), platby za vodu jsou rozpočítávané podle osob.

Vlastník nemovitosti

Obec
Vlastníkem budovy je město, pozemek patří Severočeským dolům.
Nájemní smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou (převážně na 1 rok).
Ve většině případů je využíván institut zvláštního příjemce.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováváním
Dům byl postaven v roce 1995.
Migrace v rámci obce Bíliny. Do zemí EU, Kanady apod. v současnosti spíše jednotlivci.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

15 714

Odhad počtu romských obyvatel lokality

51 – 75

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

90 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

56 %

Od 16 do 60 let

44 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

95 %

Střední bez maturity

5 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

15,90 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. V minulosti byli obyvatelé najímáni podnikateli z jiných měst. Někteří si přivydělávají sběrem železa, ovoce, šneků a šípků.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Významněji jsou zde rozšířeny krádeže (hlavně železa a jiných kovů). Ojediněle se zde vyskytuje prostituce, gamblerství a narkomanie.
Problémem je zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

71 – 80 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola, zvláštní škola
Celkový počet žáků: 398

Odhad podílu romských žáků na škole

21 – 30 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Působí zde 1 asistent pedagoga (v první třídě).
Zajišťují doučování.
Organizují volnočasové aktivity (kroužky, PC učebna).
Realizovali „Projekt na podporu romské integrace“ (vybavení přípravných tříd).
Od roku 1998 realizují projekt „Junior achievement“ (v 7. ročníku Abeceda podnikání, v 8. ročníku Profesní orientace, v  9. ročníku Základy české ekonomiky, v 8. ročníku speciální třídy Profesní orientace).
Účastní se na projektu „Škola pro všechny“.
Zvažují podání projektu zaměřeného na Integraci cizinců.
Spolupracují se společností Člověk v tísni na projektu multikulturní výchovy „Polis“ a projektu letního „Příměstského tábora“ pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti zatím nemají. V budoucnu by rádi čerpali.
Phare
ČEZ

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 169

Odhad podílu romských žáků na škole

51 – 60 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Snaží se děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí umisťovat na internát při škole.
Organizují volnočasové aktivity (12 kroužků, sportovní klub).
Od roku 2001 realizují projekty zaměřené na sociální prevenci (MV ČR). V roce 2004 realizovali stejně zaměřený projekt „Mámo, táto, pojďte s námi do toho“, v současnosti podávali projekt „Mámo, táto, pojďte s námi zdravě žít“.
Spolupracují se Speciálně pedagogickým centrem.
Spolupracují se společností Člověk v tísni na projektu multikulturní výchovy „Polis“ a projektu letního „Příměstského tábora“ pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.
MV ČR
MŠMT

Základní škola C

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 670

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Zajišťují doučování (děti z lokality se ho ale neúčastní).
Organizují volnočasové aktivity (10 kroužků).
Spolupracují se společností Člověk v tísni na projektu multikulturní výchovy „Polis“ a projektu letního „Příměstského tábora“ pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.
Ministerstvo informatiky
Město Bílina

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje.
Připravují komunitní plánování (ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Most).

Funkce romského poradce

Ano

Aktivity a projekty

Působí zde 1 TSP.
Jsou partnery společnosti Člověk v tísni v projektu „Polis“.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání z prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti mají s SROP (projekt na tvorbu komunitního plánu).
Rada vlády pro záležitosti romské komunity

Nestátní neziskové organizace

Člověk v tísní – společnost při ČT, o. p. s.
Břežánská 50/4

Aktivity a projekty:
Od roku 2005 zde realizují pilotní projekt „Polis“ zaměřený na komplexní podporu sociálně – integračních politik a služeb.
V jeho rámci spolupracují s různými subjekty (úřady, školami, policií, zastupiteli, NNO), které přicházejí do styku s lidmi ohroženými sociálním vyloučením.
Působí zde 2 terénní sociální pracovníci, poskytují sociální poradenství, věnují se aktivitám zaměřeným na podporu zaměstnanosti.
V rámci „Polis“ organizují letní „Příměstský tábor“ pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí (V areálu jedné místní školy budou po čtyři týdny připravovat různé aktivity – ve formě „výchovy hrou“.)
Věnují se vzdělávacím aktivitám zaměřeným na informování různých subjektů o problematice sociálního vyloučení.
Od léta 2006 provozují v lokalitě B nízkoprahové centrum „Na předměstí“.
Plánují zřízení funkce Manažera pracovních příležitostí v kombinaci s Koordinátorem vzdělávacích aktivit
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti mají mimo jiné s EQUAL a SROP.
Rada vlády pro záležitosti romské komunity

Romské občanské sdružení
Teplická 555

Aktivity a projekty:
Provozují komunitní centrum.
Ve spolupráci se školami a společností Člověk v tísni zajišťují doučování, volnočasové aktivity (5 kroužků), sociální poradenství a terénní sociální práci.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají.
Město Bílina

Jiný subjekt

Úřad práce v Teplicích
Vrchlického 3175, Teplice

Aktivity a projekty:
Zřidili v Bílině funkci Job asistenta (zprostředkování zaměstnání a rekvalifikací). Lidé z lokalit služeb příliš nevyužívají.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti mají.
APZ