GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.5.6.3 Lokalita C

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita C

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Jednu dvouposchoďová bytovka s byty velikosti 2+1

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí v bezprostředním sousedství (cca 20 metrů) lokality.
Základní občanská vybavenost je v dosahu cca 5 – 30 minut pěšky od lokality.

Stav domu/ů

Solidní
Objekt má popraskané zdi, na kterých se tvoří plíseň. Sociální zařízení (WC, koupelna) jsou vždy na chodbě v mezipatře, a to vždy společné pro více rodin. V zimě v objektu zamrzá voda.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se kamny na tuhá paliva nebo elektrickými přímotopy.
Rozvod teplé vody v objektu není zajištěn, rodiny si jí ohřívají.
Ve dvou bytech není rozvod vody.

Vlastník nemovitosti

Obec

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováním
Objekt původně sloužil jako pečovatelský dům. Město jej předělalo na dvoupokojové byty. Většina současných obyvatel bydlela původně v domě na náměstí.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

12 736

Odhad počtu romských obyvatel lokality

76 – 100

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

99 %
Jeden z bytů má pronajatý nerom, který zde údajně již několik let nebydlí.

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

50 %

Od 16 do 60 let

45 %

Nad 61 let

5 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

100 %

Střední bez maturity

0 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

10,10 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

Informace nezjištěna

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Několik osob (většinou žen) je trvale zaměstnáno v továrně.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

V lokalitě se ojediněle vyskytuje lichva a krádeže. Problémem je zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

91 – 100 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola
Celkový počet žáků: 86
Dřívější zvláštní škola
Na škole není 1. třída.

Odhad podílu romských žáků na škole

71 – 80 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Nabízejí volnočasové aktivity (kroužky) a doučování v rámci tzv. doplňkových hodin.
Realizují projekt „Hodina“ (disponibilní hodina).
Dříve zde působili asistenti pedagoga (v současnosti již ne).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti využití prostředků z ESF jsou informováni.
MPSV
Krajský úřad

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 480

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna

Existence přípravného ročníku

Ne (Dříve existoval, ale byl zrušen pro malý zájem ze strany romských rodičů.)

Aktivity a projekty

Doučování zajišťují individuálně podle potřeby.
Nabízejí řadu volnočasových aktivit.
Realizují vzdělávání dospělých.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

V současné době se provádí aktualizace komunitního plánu. Komunitní plán by měl zahrnovat i část týkající se podpory sociálně vyloučených osob (v současnosti probíhají výzkumy a šetření).

Funkce romského poradce

Ano

Aktivity a projekty

Od roku 2003 zde působí 2 terénní sociální pracovníci.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, reálné zkušenosti zatím nemají.

Nestátní neziskové organizace

Občanské sdružení Soužití
J. Beneše 414

Aktivity a projekty:
Zaměřují se především na práci s romskými dětmi (volnočasové aktivity, doučování).
Nabízejí též aktivity pro dospělé (zájmové kroužky – šití, pletení, vaření apod.).
Uvažují o zřízení komunitního centra.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou informováni.
Zatím všechny aktivity financovali z vlastních zdrojů.

Diakonie ČCE – Miličův dům
Havlíčkova 14

Aktivity a projekty:
Provozují nízkoprahové středisko pro děti a mládež, v rámci kterého funguje: Klub malého Bobše (pro děti od 8 – 14 let, který navštěvuje cca 90% romských dětí); Centrum Alternativa (pro mládež 15 – 21 let, které navštěvuje cca 30% Romů, a které poskytuje sociální služby a poradenství).
Vykonávají činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí a mládeže.
Realizují preventivní programy na školách (Peer).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni.
MPSV
Královéhradecký kraj
Město Jaroměř
Pomozte dětem
Phare

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.