GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.4.10 Rotava

[Obec s rozšířenou působností: Kraslice]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Skupina starších domů

Poloha lokality v rámci obce

Periferie
Geograficky níže položená část obce, v blízkosti železárenského podniku

Míra prostorového vyloučení

Částečné
Lokalita je vzdálena od centra cca 500 metrů.
Sociálně nevyloučení bydlí ve vedlejších domech.
Základní občanská vybavenost je vzdálena cca 20 minut chůze.

Stav domu/ů

Solidní
Stav některých domů je horší

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Do některých domů není zavedena voda.
Plyn není zaveden v žádném z domů.
Topí se tuhými palivy.

Vlastník nemovitosti

Obyvatelé lokality
Město prodalo byty, tudíž ztratilo možnost regulovat příliv dalších obyvatel.
Některé domy v lokalitě nejsou ještě zaplaceny.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
Do obce jsou v posledních letech vystěhováváni Romové z okolních měst (Sokolov, Loket). Mezi starousedlými a nově příchozími jsou problematické vztahy.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

3 431

Odhad počtu romských obyvatel lokality

201 – 250

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

50 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

40 %

Od 16 do 60 let

50 %

Nad 61 let

10 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

95 %

Střední bez maturity

5 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

18,20 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

85 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách, někteří příležitostně pracují „načerno“.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Významně jsou zastoupeny krádeže (zvláště materiál ze zdejších železáren). Ojediněle se vyskytuje prostituce, prodej drog a lichva (lichváři údajně nejsou místní). Ojediněle se vyskytuje gamblerství, narkomanie a alkoholismus.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna
Do školy se speciálním vzděláváním v současnosti dojíždí z Rotavy cca 10 romských dětí.

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: Základní škola
Celkový počet žáků: Informace nezjištěna (kapacita školy: 550 žáků)

Odhad podílu romských žáků na škole

31 - 40 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Asistent pedagoga

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: Zvláštní škola, Pomocná škola
Celkový počet žáků: 61

Odhad podílu romských žáků na škole

41 – 50 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Individuální přístup, návštěvy v rodinách.
Funkce asistenta pedagoga zrušena, nyní ji neoficiálně vykonává asistentka pro zdravotně postižené.
Účast na projektu Nové školy o. p. s. Romano Suno (literární soutěž pro děti píšící romsky).
Volnočasové aktivity (10 zájmových kroužků, jednorázové aktivity) – využíváno cca 25 romskými dětmi.
Doučování je zajišťováno individuálně podle potřeby.

ESF a jiné zdroje financování

O možnostech čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti mají (v současnosti jsou partnery v právě podaném projektu na OP RLZ „Sociální výchova a předprofesní příprava žáků ZŠ praktické a ZŠ speciální“). Kvůli náročnosti vedení projektů budou i do budoucna jen jako partneři.
V minulosti menší projekty na prevenci financované z prostředků KÚ.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické projekty.
Jeden Rom zaměstnán na úklidové práce.

ESF a jiné zdroje financování

O možnostech čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají. Systém čerpání považují za příliš komplikovaný.

Nestátní neziskové organizace

Člověk v tísni – společnost při ČT, o. p. s.
Sokolov

Aktivity a projekty:
2 TSP s hlavním působištěm v Sokolově, jejich činnost zde v lokalitě není nijak výrazná.
Financování:
O možnostech čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti mají rozsáhlé.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty