GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.11.10.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Starý třípatrový činžovní dům o čtyřech vchodech.
Dům má obytné sklepení.

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Žádné
U domu byla zbudována zeď.
Občanská vybavenost je v dosahu do 10 minut chůze.

Stav domu/ů

Špatný
Dům je cca 60 let bez investic do oprav. Částečně je podmáčený z důvodu úniku vody od roku 1996 z vodovodního řádu ve sklepení domu. Dochází ke vzlínání a následkem jsou plísně na vnitřních zdech. Statika je doposud bez ohledání.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Částečně je odpojena elektřina ve společných prostorách.

Vlastník nemovitosti

Obec

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a řízeného sestěhovávání
V 60. letech byli někteří Romové zaměstnáváni ve velkopodnicích města jako levná pracovní síla. V 90.letech docházelo k hromadnému propouštění a do objektu začaly být umisťovány romské rodiny (nejednalo se vždy o neplatiče). Sociální situace rodin se však postupně zhoršovala, začaly vznikat i dluhy na nájemném a službách.
Postupně se zhoršující technický stav budovy z důvodu havárie vodovodního řádu.
Sociální mobilita nebyla zaznamenána.
Ojediněle dochází k migraci do jiných sociálně vyloučených lokalit.
Bylo zaznamenáno několik případů migrace sociálně nevyloučených neromských obyvatel ven z lokality. Prohlubování problémů je pravděpodobné.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

17 323

Odhad počtu romských obyvatel lokality

76 – 100

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

Informace nezjištěna

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

Informace nezjištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

99 %

Střední bez maturity

1 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

5,90 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

70 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Několik jich je trvale zaměstnáno v místních větších podnicích, v ZŠ apod. V obci působí jedna romská firma, která najímá na zahradnické práce také obyvatele lokality.
Někteří jsou příležitostně zaměstnáváni na VPP městem.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytuje prodej drog. Významně je zde rozšířena lichva. Významně je rozšířeno také gamblerství a narkomanie, alkoholismus se vyskytuje ojediněle.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 595
Spádová škola pro zkoumanou lokalitu

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické aktivity ani projekty.
Zajišťují volnočasové aktivity.
Školní psycholog v rámci projektu „VIP Kariéra“

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 96

Odhad podílu romských žáků na škole

41 – 50 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Od roku 1997a škole působí 1 asistentka pedagoga.
Nabízejí volnočasové aktivity.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.
Finance čerpají pouze od města Kralupy nad Vltavou.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje.
Zpracován „Program sociálního a ekonomického rozvoje města“

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické aktivity ani projekty.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.

Nestátní neziskové organizace

Farní Charita Kralupy nad Vltavou
Chmelova 212

Aktivity a projekty:
Provozují nízkoprahový klub „Rep Sun“, v jehož rámci nabízejí volnočasové aktivity. Účast na zájmové činnosti podmiňují docházkou na doučování.
TSP
Pořádají kurzy pro dospělé.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti mají s Globálním grantem.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.