GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.2.9.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Čtyřpatrový činžovní dům
Většina bytů je malometrážních (1+1 nebo 2+1), dva jsou větší.
Byty 3. a 4. kategorie

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Dům je součástí běžné zástavby, cca 5 – 10 minut od centra. V sousedním domě bydlí také sociálně slabí lidé, nejedná se ale o neplatiče.

Stav domu/ů

Bezvadný
Částečně poškozené vnitřní prostory, společné prostory neudržovány. V roce 2002 byl objekt vytopen, byty ale byly opraveny. Vyskytují se plísně.

Vybavenost domu/ů

Chybí větší část standardní výbavy
S výjimkou dvou bytů, které jsou vybaveny vlastní sprchou, užívají nájemníci společné sociální zařízení na chodbě.
V domě je pouze studená voda. Některé domácnosti si na vlastní náklady pořídily bojler.
Topí se tuhými palivy. Do domu není zaveden plyn.

Vlastník nemovitosti

Obec U většiny obyvatel je využíván institut zvláštního příjemce.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a řízeného přistěhovávání
Romové v domě bydleli již před rokem 1989. V 90. letech sem byli stěhování neplatiči z městských nájemních bytů.
V minulosti si několik rodin našlo práci a odstěhovaly se z lokality. Většinou zde ale po čase opět skončily.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

36 013

Odhad počtu romských obyvatel lokality

76 - 100

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

85 – 90 % V lokalitě žije cca 15 sociálně vyloučených neromů.

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

60 %

Od 16 do 60 let

40 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

95 %

Střední bez maturity

5 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

6,70 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

95 %

Formy zabezpečení obživy

Naprostá většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Někteří muži sezónně pracují na výkopových pracích (většinou "načerno").
Ve městě působí několik romských firem (pomocné stavební a výkopové práce). Obyvatele lokality tyto firmy najímají zcela výjimečně.
Někteří obyvatelé lokality si přivydělávají sběrem šrotu.

SOCIÁLNÍ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Jen výjimečně se vyskytuje prodej drog a drobné krádeže (barevné kovy, zboží v supermarketech(.
Ojediněle se vyskytuje gamblerství, narkomanie a alkoholismus.
Velký problém představuje zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok a exekuce dávek sociální podpory.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna
Průměrně je 1 žák ročně přeřazen na Speciální školu.

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: Základní škola
Celkový počet žáků: 740
Škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne
Součástí školy je i Mateřská školka sídlící nedaleko lokality A (navštěvuje ji většina zdejších dětí).

Aktivity a projekty

1 asistentka pedagoga
Doučování je realizováno individuálně podle potřeby.
Volnočasové aktivity (20 kroužků) – romští žáci se s výjimkou několika dětí z I. stupně neúčastní.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje, zpracovává se ale v rámci komunitního plánování (jednou z oblastí bude problematika menšin).

Funkce romského poradce

Ano (od roku 1999; na plný úvazek)

Aktivity a projekty

Podpora NNO zabývajících se problematikou (Charita, Cheiron T) – poskytování dotací a překlenovacích úvěrů v případě realizace projektu, jenž je třeba předfinancovat. 1 TSP Podpora Mateřské školky

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti v sociální oblasti zatím nemají. V budoucnu by rádi žádali.
TSP financován z programu Rady vlády pro záležitosti romské komunity.

Nestátní neziskové organizace

Cheiron T, o. p. s.
Děkanská 302

Aktivity a projekty:
3 sekce:
Komunitní centrum pro neorganizovanou mládež. Volnočasové aktivity, funguje jako nízkoprahové zařízení. Dochází sem 30 – 35 osob denně (z 90 % Romové, především z lokality A, částečně i z lokality B a dalších oblastí Tábora). Cílová skupina – mládež od cca 15 let. Pod KC spadá i keramická dílna (romské děti docházejí jen částečně), k dispozici hudební místnost (zkoušky kapel – cca 50 % romských).
Dětský klub "Pavučinka" ( 99 % navštěvován Romy, především z lokality A, ale i z dalších částí Tábora). Cílová skupina – děti od 8 do 14 let. Volnočasové aktivity, mj. pořádají i doprovodné akce (taneční vystoupení apod.).
Mateřské centrum – pro nejmenší (Romové je nenavštěvují).
Financování:
O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni. V současné době podána žádost o grant z OP RLZ – v době zpracování podkladů nebyl znám výsledek. I do budoucna chtějí ESF využívat.
Čerpají dotace od KÚ, MÚ, MPSV, MŠMT, Rada vlády pro záležitosti romské komunity.
Dříve prostředky z EU přes NROS.
Prostředky získávají i od podnikatelských subjektů (Interspar,Tesco).

Kiwanis junior
Klokotská 100

Aktivity a projekty:
Kiwanis junior klub – volnočasové aktivity pro děti, letní tábory a další programy.
Klubovna pro děti přímo v lokalitě B (po, st – 15:00 – 17:00) – volnočasové aktivity pro děti a mládež.
Financování:
Finanční podpora od MÚ

Farní Charita
Klokotská 114

Aktivity a projekty:
K – Centrum Auritus (centrum pro osoby ohrožené drogou, prevence na ulicích) – využíváno i Romy z obou lokalit.
Financování:
O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, mají zkušenosti z projektu "Resocializace" (SROP).

Jiný subjekt

Úřad práce Tábor

Aktivity a projekty:
Rekvalifikační program "Příprava na práci" (OP RLZ) pro mladší skupinu dlouhodobě nezaměstnaných se základním vzděláním. (dlaždičské práce, pomocné kuchařské, prodavačské, pečovatelské práce). Motivační kurs, zařazení na praxi dle výběru, příslib následného zaměstnání. 1. fáze od února do června 2006, účast 5 Romů.
Pro starší např. svářečský kurs, kurs slévárenský dělník.
ÚP poskytuje příspěvek na mzdu pracovníků NNO (např. Cheiron T), fungující spolupráce se SO (vzájemné informování o klientech).
Financování:
Rekvalifikační program ESF "Příprava na práci" pro cílovou skupinu dlouhodobě nezaměstnaných se základním vzděláním. Program "Návrat do práce" má být (v době přípravy podkladů) teprve v kraji realizován.

SOU a praktická škola Soběslav

Aktivity a projekty:
Dvouleté učební obory (zahradnické práce, aranžérství květin, šití, dlaždičské práce, pečovatelství). Nabízeno absolventům speciálních ZŠ, možnost nástupu do učení již ze 7. třídy. Dostupné pro žáky z Tábora.
Financování:
Informace nezjištěna