GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.5.10.3 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Čtyři dvouposchoďové domy s byty 1+1 či 2+1
Většina bytů 4. kategorie, dva byty 2. kategorie

Poloha lokality v rámci obce

Centrum

Míra prostorového vyloučení

Částečné
Jedná se o slepou ulici, ve které bydlí jen Romové.
Sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí ve vedlejší ulici.
Většina základních služeb je dostupná cca 6 – 30 minut pěšky od lokality.

Stav domu/ů

Solidní
Objekt je velmi vlhký, proto se na zdech tvoří plíseň. Omítka je opadaná.
Některá okna jsou rozbitá, některá nově opravená.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se většinou v kamnech na tuhá paliva. Jen ve dvou bytech, které jsou rekonstruovány na 2. kategorii, mají jejich obyvatelé etážové topení.
Sociální zařízení je na chodbách, případně si je na své náklady v některých bytech dodělávají sami. Voda někdy v zimě zamrzá.
Nedostatečná je i kapacita popelnic, odpadky se tudíž hromadí před domy.

Vlastník nemovitosti

Jejich obyvatelé / Obec
Dva domy jsou obecní, dva domy patří majiteli, který na daném místě sám bydlí.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a „přirozeného“ sestěhování
Lokalita byla osídlena Romy asi před 25 lety. Pět rodin se sem přistěhovalo po revoluci.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

21 197

Odhad počtu romských obyvatel lokality

101 – 150

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

96 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

40 %

Od 16 do 60 let

60 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

98 %

Střední bez maturity

2 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

8,50 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Mnozí z nich pracují „načerno“. Rozšířený je zde také sběr železa.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytuje prostituce (vyskytuje se sezónně), lichva a drobné krádeže. Výjimečně se zde objevuje i gamblerství.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

91 – 100 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola
Celkový počet žáků: 33

Odhad podílu romských žáků na škole

81 – 90 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Na škole působí 1 romská asistentka pedagoga a 1 osobní asistentka (pracuje s jedním nevidomým žákem).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 452

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Spolupracují s terénním sociálním pracovníkem.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.

Základní škola C

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 900
Spádová škola pro tuto lokalitu

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nabízejí též doučování, u kterého nebylo zjištěno, jestli se ho účastní i romské děti.
Nabízejí volnočasové aktivity (zájezdy atd.).
Na škole od roku 2005 funguje poradenské pracoviště (speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti mají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ano (od roku 2004)

Aktivity a projekty

Obec má k dispozici 2 terénní sociální pracovníky.
Město též podávalo projekt na Radu vlády pro záležitosti romské komunity. V rámci činností terénních sociálních pracovníků, byly organizovány letní tábory pro romské děti.
Podporují aktivity NNO.
Zřídili a financují provoz Komunitního centra, jež zastřešuje pět občanských sdružení. Centrum ve spolupráci s DDM „Déčko“ realizovalo projekt „Youth“ (prostředky na vybavení centra).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.
Phare
Interreg
Rada vlády pro záležitosti romské komunity

Nestátní neziskové organizace

Se všemi, o. s.
Jugoslávská 1539

Aktivity a projekty:
Podílejí se na chodu Komunitního centra.
Organizují řadu volnočasových aktivit.
Financování:
Informace nezjištěna

Dokořán, o. s.
Čechova 342

Aktivity a projekty:
Provozují nízkoprahové centrum pro děti a mládež „Archa“, jehož klientelu tvoří cca 90 % dětí z lokality. Centrum nabízí především volnočasové aktivity (sport, kultura, hry, vaření, výlety aj.)
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.
MPSV
Královéhradecký kraj
Město Náchod
Komise pro prevenci kriminality
Pomozte dětem

Jiný subjekt

Městské středisko volnočasových aktivit

Aktivity a projekty:
Pořádají volnočasové aktivity, kterých se romské děti také účastní.
Financování:
Informace nezjištěna

Úřad práce
Náchod

Aktivity a projekty:
Ve spolupráci s DDM realizují projekt „Vzdělání, šance zaměstnání“ (jednou z cílových skupin jsou dlouhodobě nezaměstnaní se základním vzděláním).
V roce 2005 realizovali projekt „Impuls“ (zaměřený na mladé lidi, kteří předčasně odešli ze školy). V současnosti s norskými partnery chystají mezinárodní projekt, jenž má stejný cíl: zaměstnat mladé nebo je vrátit do školy.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti mají.

Dům dětí a mládeže „Déčko“
Zámecká 243

Aktivity a projekty:
Nabízí především volnočasové aktivity (počítačové kurzy, zájmové kroužky), spolupracují s komunitním centrem.
Realizují program „Romské tradice“.
Připravují projekt zaměřený na doučování dětí.
Funguje zde romský pedagog.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti mají.