GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.5.10.2 Lokalita C

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita C

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Pět jednopatrových řadových domků, ve kterých je celkem 45 bytů
Byty většinou 4. kategorie, dva jsou předělány na byty 1. kategorie.

Poloha lokality v rámci obce

Periferie
Lokalita se nachází u silnice na výjezdu z Náchoda směrem na Broumov za průmyslovou zónou.

Míra prostorového vyloučení

Částečné
Objekty se nachází na konci města. Naproti nim je nezastavěná louka, kolem které jsou domy. Nejbližší sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí od lokality cca 50 metrů v rodinném domě. Většina základních služeb je dostupná v centru Náchoda (cca 10 – 15 minut autobusem).

Stav domu/ů

Solidní
Domy mají opadanou omítku, ale jinak je jejich stav solidní.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se kamny na tuhá paliva.
Vodu si obyvatelé lokality většinou ohřívají na kamnech, pouze dvě rodiny mají bojlery.
Elektřina je občas z důvodu neplacení nájemného odpojována.

Vlastník nemovitosti

Obec

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a řízeného sestěhování
Před revolucí zde bydlelo cca 50 % Romů a 50 % neromů. Po roce 1989 se neromové odstěhovali do lepších bytů a do lokality byli sestěhováni neplatiči.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

21 197

Odhad počtu romských obyvatel lokality

101 – 150

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

88 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

45 %

Od 16 do 60 let

53 %

Nad 61 let

2 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

98 %

Střední bez maturity

2 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

8,50 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

92 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Několik osob je trvale zaměstnáno. Někteří pracují příležitostně, většinou „načerno“.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

V lokalitě se jen ojediněle vyskytují drobné krádeže (jedná se většinou o krádeže v supermarketech). Ojediněle mají obyvatelé lokality problémy s alkoholismem.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

91 – 100 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola
Celkový počet žáků: 33

Odhad podílu romských žáků na škole

81 – 90 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Na škole působí 1 romská asistentka pedagoga a 1 osobní asistentka (pracuje s jedním nevidomým žákem).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 452

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Škola spolupracuje s terénním sociálním pracovníkem.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.

Základní škola C

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 900

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nabízejí též doučování, u kterého nebylo zjištěno, jestli se ho účastní i romské děti.
Nabízejí volnočasové aktivity (zájezdy atd.)
Na škole od roku 2005 funguje poradenské pracoviště (speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti mají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ano (od roku 2004)

Aktivity a projekty

Obec má k dispozici 2 terénní sociální pracovníky.
Město též podávalo projekt na Radu vlády pro záležitosti romské komunity. V rámci činností terénních sociálních pracovníků, byly organizovány letní tábory pro romské děti.
Podporují aktivity NNO.
Zřídili a financují provoz Komunitního centra, jež zastřešuje pět občanských sdružení. Centrum ve spolupráci s DDM „Déčko“ realizovalo projekt „Youth“ (prostředky na vybavení centra).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.
Phare
Interreg
Rada vlády pro záležitosti romské komunity

Nestátní neziskové organizace

Se všemi, o. s.
Jugoslávská 1539

Aktivity a projekty:
Podílejí se na chodu Komunitního centra.
Organizují řadu volnočasových aktivit.
Financování:
Informace nezjištěna

Dokořán, o. s.
Čechova 342

Aktivity a projekty:
Provozují nízkoprahové centrum pro děti a mládež „Archa“, jehož klientelu tvoří cca 90 % dětí z lokality. Centrum nabízí především volnočasové aktivity (sport, kultura, hry, vaření, výlety aj.)
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.
MPSV
Královéhradecký kraj
Město Náchod
Komise pro prevenci kriminality
Pomozte dětem

Jiný subjekt

Městské středisko volnočasových aktivit

Aktivity a projekty:
Pořádají volnočasové aktivity, kterých se romské děti také účastní.
Financování:
Informace nezjištěna

Úřad práce
Náchod

Aktivity a projekty:
Ve spolupráci s DDM realizují projekt „Vzdělání, šance zaměstnání“ (jednou z cílových skupin jsou dlouhodobě nezaměstnaní se základním vzděláním).
V roce 2005 realizovali projekt „Impuls“ (zaměřený na mladé lidi, kteří předčasně odešli ze školy). V současnosti s norskými partnery chystají mezinárodní projekt, jenž má stejný cíl: zaměstnat mladé nebo je vrátit do školy.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti mají.

Dům dětí a mládeže „Déčko“
Zámecká 243

Aktivity a projekty:
Nabízí především volnočasové aktivity (počítačové kurzy, zájmové kroužky), spolupracují s komunitním centrem.
Realizují program „Romské tradice“.
Připravují projekt zaměřený na doučování dětí.
Funguje zde romský pedagog.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti mají.