GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.5.1.3 Lokalita C

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita C

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Jeden cihlový třípatrový dům o dvou vchodech a 20 bytových jednotkách
Byly zde vystavěny nové půdní byty.

Poloha lokality v rámci obce

Centrum
Objekt se nachází cca 5 minut chůze od náměstí.

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení žijí v těsném sousedství.
Občanská vybavenost je velmi dobrá. Služby jsou v dosahu cca 10 minut chůze.

Stav domu/ů

Solidní
Dům je v poměrně špatném stavu. Omítka je opadaná. Ve zdech chybí cihly. Okna jsou rozbitá, v přízemí jsou nahrazena dřevěnými deskami a igelity. Dům byl zasažen záplavami.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se pevnými palivy.
Voda se ohřívá na kamnech.

Vlastník nemovitosti

Obec
Vyskytují se problémy s neplacením nájmu.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováváním
Obyvatelé tohoto domu sem byli postupně sestěhováni z Hradce Králové.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

8191

Odhad počtu romských obyvatel lokality

76 – 100

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

99 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

Informace nezjištěna

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

Informace nezjištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

98 %

Střední bez maturity

2 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

11,80 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

90 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Někteří obyvatelé lokality jsou příležitostně zaměstnáváni. Jedná se především o sezónní práce v technických službách.
Několik obyvatel lokality příležitostně vykonává práci „načerno“.
Neformální ekonomika je zde zastoupena ve formě sběru železného šrotu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Prostituce a lichva se vyskytují ojediněle.
Významně zde jsou zastoupeny krádeže.
Gamblerství a narkomanie se vyskytují ojediněle.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 92

Odhad podílu romských žáků na škole

41 – 60 %

Existence přípravného ročníku

Ano/Ne
Škola nezřizuje vlastní přípravný ročník, ale v jejích prostorách funguje přípravný ročník organizovaný jinou ZŠ.

Aktivity a projekty

Organizují volnočasové aktivity (dramatický kroužek, turistický kroužek, taneční kroužek a stolní tenis), které však nenavštěvují děti z lokality.
Na škole působí 1 asistent pedagoga.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 585

Odhad podílu romských žáků na škole

41 – 60 %

Existence přípravného ročníku

Ano (od roku 2001 ho provozuje tato základní škola v prostorách bývalé zvláštní školy)

Aktivity a projekty

Zajišťují doučování – na 1. stupni je účast relativně velká, na 2. stupni už pouze sporadická.
Nabízejí volnočasové aktivity v Ulitě – středisku volného času dětí. Děti z lokality je nenavštěvují.
Od 1. 1. 2006 byla škola připojena ke dvěma dalším ZŠ. Na jedné z nich působí asistent pedagoga.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.
Město Broumov
OSF

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje, komunitní plán ano, ale nezabývá se jasně romskou problematikou.

Funkce romského poradce

Ano

Aktivity a projekty

Město má od roku 2001 terénní sociální pracovníky – jejich počet se mění v závislosti na dotaci Rady vlády pro záležitosti romské komunity. V současné době mají jednu terénní sociální pracovnici, druhou (druhého) plánují přijmout.
Působí zde 2 terénní sociální pracovníci.
Spolupracují především s o. s. Začít spolu v oblasti poradenství a řešení sociálních problémů klientů. Některé aktivity sdružení město podporuje i finančně granty a dotacemi.
Realizují projekt v rámci prevence kriminality – práce v problémových rodinách s mladistvými. Spolupracují s Poradenským centrem pro rodinu a mládež (speciální výchovné pracoviště).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti mají (podávají projekty na SROP v rámci cestovního ruchu, oblast kultury, silnice).
Rada vlády pro záležitosti romské komunity

Nestátní neziskové organizace

Občanské sdružení Začít spolu
Kladská 164

Aktivity a projekty:
Provozují Romské komunitní centrum (otevřené každý všední den; zaevidováno 85 dětí). V rámci centra funguje předškolní vzdělávací zařízení (od roku 1997na místní ZŠ), občansko-právní poradnu (od 2003), nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (fines, malování, hudba, tanec), vzdělávání dospělých a akce pro dospělé. Pořádají také různé sobotní programy soboty (různé besedy, karnevaly…). Komunitní centrum vybudovalo dětské hřiště, které je hojně využíváno.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají. V budoucnu by rádi čerpali.
MPSV
MŠMT
Královéhradecký kraj
Pomozte dětem
Soukromý sektor

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.