GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.11.23.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností: Slaný]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality


Dvoupatrový dům se třemi samostatnými vchody
Byty většinou 4. kategorie

Poloha lokality v rámci obce

Centrum

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí v těsném sousedství.
Občanská vybavenost je v dosahu cca 15 minut pěšky.

Stav domu/ů

Solidní

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy není k dispozici
Plynové i vodovodní přípojky jsou zbudovány. Některé rodiny se připojily, některé ne (zůstávají tedy bez tekoucí vody).
Kanalizace není (suché záchody).
Topení je nejčastěji na pevná paliva.
Elektřina je zavedena.

Vlastník nemovitosti

Obec
Pravděpodobně je objekt stále ve vlastnictví obce.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a „přirozeného“ sestěhování
Před rokem 1989 žily v obci čtyři romské rodiny. Většina z jejích dospělých členů pracovala v místním statku a v dřevovýrobě. V první polovině 90. let došlo k masivnímu přílivu romských obyvatel (velmi často pocházejících z Prahy) do obce.
Ojediněle dochází k sociální mobilitě.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

2 225

Odhad počtu romských obyvatel lokality

Několik desítek osob

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

Informace nezjištěna

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

Informace nezjištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

Informace nezjištěna

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

12,60 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

85 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Především v sezóně je zde dostatek pracovních příležitostí – práce na polích, sběry plodin aj. V obci jsou též přítomni romští podnikatelé (jeden romský podnikatel provozující stavební firmu otevřel též hospodu s tanečním sálem, druhý zajišťuje práci v zemědělství). Někteří pracují příležitostně „načerno“.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytuje lichva, prodej drog a krádeže.
Gamblerství, narkomanie a alkoholismus se vyskytují také ojediněle.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 400

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Realizují projekt Phare – práce s dětmi na bázi individuální péče. Do programu jsou zařazovány děti na základě analýzy potřeb.
Doučování zajišťují ve spolupráci s o.s. Aranka.
Dále nabízejí řadu volnočasových aktivit.
Od září 2006 budou mít asistenta pedagoga.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.
Finanční prostředky mají z programu Phare.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, praktická škola
Celkový počet žáků: 127

Odhad podílu romských žáků na škole

41 – 50 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Na škole působí 1 asistent pedagoga.
Organizují volnočasové aktivity (kroužky, e-learning).
Zajišťují individuální doučování.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

V současnosti se rozvíjí spolupráce s občanským sdružením Aranka na programu rozvoje lidských zdrojů a podpůrné vzdělávání (blíže nespecifikováno).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.
Pro psaní projektů jsou využívány zkušenosti o.s. Aranka.

Nestátní neziskové organizace

Aranka o. s. – Dvůr Vyšínek
Vyšínek 5, Zlonice

Aktivity a projekty:
Realizují programy „Rozvoj lidských zdrojů“ (rekvalifikační dílny) a podpůrný vzdělávací program (doučování) ve spolupráci se zlonickou ZŠ, respektive zdejšími učiteli.
Organizují volnočasovové aktivity pro děti a mládež.
Financování:
Informováni o ESF jsou velmi dobře.
Programy jsou financovány z projektu Phare a v rámci projektu prevence kriminality od MPSV.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.