GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.9.4.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Budova někdejšího statku, která byla v roce 2001 přestavěna na byty pro sociálně slabé občany.
3 byty 1+1, 1 byt 2+1 (1. kategorie)

Poloha lokality v rámci obce

Periferie
Objekt se nachází na konci předměstské části obce, v okolí stojí rodinné domky.

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení bydlí v bezprostředním sousedství.
Základní občanská vybavenost je v dosahu cca 20 minut chůze (v centru města).

Stav domu/ů

Bezvadný
Byty byly vybudované v roce 2001. Objevuje se plíseň.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Topí se kamny na tuhá paliva.

Vlastník nemovitosti

Obec
Neplatičství se v lokalitě nevyskytuje.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováváním
Byty byly obyvatelům přiděleny městem na základě žádosti, v jednom případě byt získán výměnou.
Sociální mobilita byla zaznamenána u jedné rodiny.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

17 322

Odhad počtu romských obyvatel lokality

15 – 25

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

99 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

47 %

Od 16 do 60 let

40 %

Nad 61 let

13 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

100 %

Střední bez maturity

0 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

11,60 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

99 %

Formy zabezpečení obživy

Téměř všichni obyvatelé jsou závislí na sociálních dávkách.
Někteří pracují příležitostně „načerno“.
Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Lichva se vyskytuje ojediněle, problémem je zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

61 – 70 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola, zvláštní škola
Celkový počet žáků: 26
(Na škole je pouze 1. stupeň, na 2. stupeň děti dojíždějí do Svitav.)

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %
Předpokládá se nárůst počtu romských žáků. Zájem o školu jeví i žáci z okolních obcí.

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

V roce 2005 odstartovali projekt „Barevná zeměkoule“ – týden multikulturní výchovy začleněné do různých předmětů.
Organizovány jsou volnočasové aktivity (AJ, flétna, sportovní kroužek, PC, oddíly mažoretek).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, praktická škola
Celkový počet žáků: 175

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %

Existence přípravného ročníku

Ano (od roku 2002)

Aktivity a projekty

V přípravném ročníku působí 1 asistent pedagoga.
Zajišťují pravidelné doučování (zaměřeno především na děti ze svitavských lokalit).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ano (Od roku 2002 funkci na půl úvazku zastává kurátor pro mládež a pro sociálně nepřizpůsobivé osoby.)

Aktivity a projekty

Spolupracovali s místní speciální školou na zřízení přípravného ročníku.
Spolupracují se Salvia o. s. na dopravování dětí z lokalit do školy (mikrobus).
Ve spolupráci s Dajori o. s. jednají s technickými službami města o zřízení romské firmy, která by poskytovala pracovní příležitosti při vykonávání úklidových prací a údržby zeleně ve městě.
Připravují stavbu multifunkčního kulturně – vzdělávacího společenského centra „Fabrika“, v němž bude plně vybavená kancelář pro organizaci Dajori.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s OP RLZ i SROP.

Nestátní neziskové organizace

Dajori o. s.
5. května 20
(po zprovoznění centra Fabrika bude sdružení sídlit v prostorách tohoto centra)

Aktivity a projekty:
Organizují volnočasové aktivity pro děti a kulturní aktivity.
V letošním roce budou zřizovat komunitní centrum v objektu bývalé továrny (viz výše) orientované na práci s dětmi.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.

Salvia o. s.
M. Horákové 16

Aktivity a projekty:
Poskytují poradenství a sociální asistenci u dětí.
Ve spolupráci s MÚ zajišťují dopravu dětí z lokalit do přípravného ročníku speciální školy (viz výše).
Financování:
Informace nezjištěna

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.