GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.6.2.1 Lokalita A
Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Městské holobyty pro neplatiče – dům o 59 pokojích

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba
Lokalita se nachází cca 15 minut chůze od centra (za autobusovým nádražím a vlakovou tratí).

Míra prostorového vyloučení

Částečné
Obecně je tato čtvrť vnímána jako čtvrť, kde se koncentruje tzv. „problematické obyvatelstvo“.
Dostupnost služeb je stejná jako pro ostatní obyvatele městské čtvrti – cca 10 minut od vlakového i autobusového nádraží.

Stav domu/ů

Bezvadný
Objekt s holobyty je v udržovaném stavu, do domu dochází správce, jsou zajištěny úklidové služby.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Sprchy, sociální zařízení a pračka jsou společné na chodbách.
Studená voda je placena paušálem, teplá voda na mince.

Vlastník nemovitosti

Obec
Holobyty spravuje realitní kancelář.
Je využíván institut zvláštního příjemce.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováváním
Městské holobyty pro neplatiče nájemného existují od roku 1998. Žijí zde sestěhovaní neplatiči z městských domů v různých částech města.
V současnosti jsou zde umísťováni i neplatiči z družstevních domů.
Některé pokoje byly rozšířeny – slouží pro dlouhodobě ubytované rodiny jako sociální bydlení.
Sociální mobilita zaznamenána v posledních letech u jedné rodiny.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

38 830

Odhad počtu romských obyvatel lokality

101 – 150

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

90 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

43 %

Od 16 do 60 let

55 %

Nad 61 let

2 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

90 %

Střední bez maturity

10 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

7,50 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

93 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Několik osob je trvale zaměstnáno.
Někteří pracují „načerno“.
Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytuje lichva, krádeže, gamblerství, alkoholismus a příležitostná prostituce.
Problémem je zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

51 – 60 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 560

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Zajišťují doučování a „předučování“ (vysvětlení učiva v předstihu, žáci se pak lépe orientují, osvědčilo se).

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola, rehabilitační vzdělávací program
Celkový počet žáků: 165

Odhad podílu romských žáků na škole

21 – 30 %
Na škole přibývá romských dětí, na 1. stupni jsou téměř romské třídy.
Romští rodiče preferují ZvŠ, kde dětem poskytnou základní pomůcky zdarma.

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Působí zde 1 asistent pedagoga.
Chtějí se zapojit do projektu „Škola s celodenním programem“ (MŠMT).
Realizují projekt „Využití volného času pro děti ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí“: nabízejí volnočasové aktivity, výjezdy, týdenní pobyty, víkendové pobyty (funguje již 10 let).
Provozují klubovnu (každý všední den do 15:00 hod.), kde jsou děti pod dozorem asistentky pedagoga.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni. Nemají ani praktické zkušenosti s přípravou projektů.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.
Zpracovávají komunitní plán (plánované dokončení v červnu 2006), měly by v něm být zahrnuty i programy podporující integraci romské komunity.

Funkce romského poradce

Ano (na půl úvazku vykonává pracovník SPOD)

Aktivity a projekty


Od roku 2001 zde působí 1 TSP (na půl úvazku – přímo pro lokalitu A s tím, že působí i v ostatních lokalitách).
Od roku 2004 pořádají ve spolupráci s pedagogicko – psychologickou poradnou letní tábory, víkendové akce pro děti z lokalit z města i regionu.
Od roku 2003 zde provozují klubovnu „Paramisa“ přímo v lokalitě A:
Provozují zde dopolední školičku pro předškolní děti a odpolední klub pro děti 4 - 15 let.
Organizují volnočasové aktivity.
Realizují motivační program „Krok“ pro děti, které ukončily ZŠ.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají.
Rada vlády pro záležitosti romské komunity
MV ČR (program prevence kriminality)
MŠMT

Nestátní neziskové organizace

Česká společnost pomoci dětem TILIA
Na Výsluní 2628

Aktivity a projekty:
Organizují pobytové akce a klubovna pro děti ze sociálně slabých klientských rodin dávkového oddělení SO (z tzv. „sociálně a výchovně znevýhodněného prostředí“).
Sociálně –právní poradenství, organizování kulturních akcí.
Projekt „Dítě v nesnázích“ od roku 1996.
„Klubovna radosti a zábavy“ od roku 1997 v Žizkově ulici.
V rámci programu působí kontaktní skupina - pravidelné středeční schůzky skupiny 10 - 20 dětí, výtvarná dílna, osvětové přednášky.
Byly zaznamenány úvahy o ukončení činnosti organizace.
Financování:
MPSV
MV ČR (program prevence kriminality)
MŠMT (program podpory a ochrany dětí a mládeže a program romské integrace)
Město Česká Lípa
Phare
Nadační zdroje a další

Farní Charita
Dubická 2189

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Dům pro matky s dětmi v tísni Jonáš“.
V jeho rámci provozují Klubovnu pro děti „Velryba“, která je určená pro děti do 10 let. Z 99 % je využívána romskými dětmi (z lokality A i B). Na straně Charity se objevily úvahy o uzavření zařízení pro volně příchozí a orientaci výhradně na děti z AD Jonáš.
Organizují volnočasové aktivity (klub break dance).
Připravují program „Nízkoprahový klub Matrix pro romské děti ohrožené drogou“ pro věkovou skupinu 14 – 22 let.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Mají řadu praktických zkušeností s přípravou projektů v rámci EQUAL, SROP aj.
Liberecký kraj
Město Česká Lípa
Sponzoři
Nadační zdroje
atd.

Jiný subjekt

DDM Česká Lípa
Škroupovo nám. 138

Aktivity a projekty:
Provozují Otevřený klub.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Mají praktické zkušenosti s OP RLZ (tématicky ovšem projekt zaměřen na environmentální výchovu).

Úřad práce Česká Lípa

Aktivity a projekty:
Realizují projekt Job club „Krok“ zaměřený na mladistvé do 25 let se základním vzděláním.
Organizují motivační kurs k rekvalifikacím, dalšímu vzdělávání. Z něj jsou pak vybíráni zájemci o rekvalifikaci (různé učební obory) v rámci navazujícího programu „Krok přes most“.
Financování:
ESF
APZ