GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.5.11 Rychnov nad Kněžnou

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Dva dvoupatrové cihlové domy: jeden o 16 a druhý o 6 bytových jednotkách 3. kategorie
Mezi domy se nachází dvorek.

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Lokalita se nachází podél řeky. Je součástí běžné zástavby. Kolem ní jsou rodinné domky.
Sociálně nevyloučení obyvatelé žijí v bezprostředním sousedství (cca 5 metrů).
Základní občanská vybavenost se nachází na náměstí, které je od lokality vzdáleno cca 10 minut chůze.

Stav domu/ů

Solidní
Jedná se o udržovaný dům, který má nově natřená okna. Na podzim byly vymalovány chodby.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se kamny na tuhá paliva.
Voda je ohřívána na kamnech.
Sociální zařízení je společné na chodbě.

Vlastník nemovitosti

Obec
Obec se potýká s neplacením nájemného v objektech. Řeší ho sestavováním splátkových kalendářů. V případech, kdy splátky nebyly placeny, docházelo k soudnímu vystěhování. Institut zvláštního příjemce zde není využíván.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a řízeného sestěhování
Původně objekty sloužily jako ubytovna pro pracovníky místního textilního závodu postaveného na počátku 20. století. V padesátých letech objekty přešly na obec.
Někteří z obyvatel lokality jsou tzv. „starousedlíky“, jiní sem byli sestěhováni z různých lokalit (buď jako neplatiči anebo z důvodu předchozích nevyhovujících bytových podmínek).
Dochází zde k ubytovávání příbuzných z různých částí ČR, případně Slovenska.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

11 640

Odhad počtu romských obyvatel lokality

76 – 100

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

90 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

46 %

Od 16 do 60 let

50 %

Nad 61 let

4 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

100 %

Střední bez maturity

0 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

6 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

97 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Někteří příležitostně pracují „načerno“ (výkopové práce). Rozšířený je zde také sběr barevných kovů a sezónní sběr ovoce.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle je v lokalitě přítomná lichva a drobné krádeže (většinou se jedná o krádeže v supermarketech).

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

61 – 70 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola, zvláštní škola
Celkový počet žáků: Informace nezjištěna

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna
Školu navštěvuje 25 dětí z lokality, z toho 18 jich chodí do zvláštní školy.

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Informace nezjištěna

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 671

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Informace nezjištěna

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Od roku 2002 existuje v obci Komunitní plán, který průběžně obnovují. V současné době probíhá v rámci SROP standardizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v Královehradeckém kraji. Prioritou města zůstává rozšíření centra KAM na komunitní centrum.

Funkce romského poradce

Ano (od roku 2003)

Aktivity a projekty

Podporují aktivity NNO.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.
Královéhradecký kraj (dotace na komunitní plánování)
Interreg
Phare

Nestátní neziskové organizace

Občanské sdružení Emauzy
Ekologická 10

Aktivity a projekty:
Provozují azylový dům pro muže, dále poskytují sociální služby a poradenství.
Poskytují pomoc lidem „společensky nepřizpůsobivým“, zejména těm po výkonu trestu či bezdomovcům.
Realizují projekt „Podpora při začleňování do zaměstnání“ (30 klientů, mezi nimi i Romové).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti mají.

Občanské sdružení Via Commoda
Komenského 39

Aktivity a projekty:
Provozují nízkoprahové zařízení pro mládež (KAM), které nabízí volnočasové aktivity, sociální služby, doučování, poradenství, víkendové pobyty pro mládež a kulturní akce. V roce 2005 mělo zařízení cca 80 klientů, z toho 80% Romů.
V budoucnosti plánují rozšíření zařízení na komunitní centrum, které by zajišťovalo i terénní sociální práci.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.
MPSV
Královéhradecký kraj
Město Rychnov nad Kněžnou

Jiný subjekt

Probační a mediační služba
Panská 79

Aktivity a projekty:
V rámci projektu „Mentor“ (Sdružení pro probaci a mediaci v justici) zajišťují dohled, obecně prospěšné práce či jiné alternativní tresty. Mají 30 % romských klientů.
Financování:
Probační a mediační služba projekty nevypracovává.