GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.3.3 Hodonín

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Dva čtyřpatrové domy ve dvou ulicích
Domy mají po 5 vchodech a cca 40 bytových jednotkách.
Většina bytových jednotek je o velikosti 2+kk a 1+kk 1. či 2. kategorie.

Poloha lokality v rámci obce

Centrum
Centrum je od lokality vzdáleno asi 5 minut chůze.

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Objekt je součástí běžné zástavby.
Sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí v okolních domech.
Veškerá občanská vybavenost je dostupná v centru města vzdáleném cca 5 minut pěšky.

Stav domu/ů

Solidní
Většina bytů, kde bydlí romští obyvatelé, vykazuje drobné nedostatky například plísně na vnitřním zdivu, popraskanou omítku. Společné prostory (chodby a schodiště) jsou ve špatném stavu. Okna jsou rozbitá, někdy jsou nahrazena dřevotřískovými deskami.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Plyn a elektřina bývají někdy odpojovány z důvodu neplatičství.

Vlastník nemovitosti

Obec
Nájemní smlouvy jsou většinou uzavírány na dobu určitou.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováváním Do lokality sestěhováni neplatiči a tzv. nepřizpůsobiví občané. Sociální mobilita byla zaznamenána u několika obyvatel v rámci sňatků. U několika rodin byla zaznamenána migrace do zahraničí. Rodiny se vrátily zpět.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

26 290

Odhad počtu romských obyvatel lokality

151 – 200

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

65 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

48 %

Od 16 do 60 let

50 %

Nad 61 let

2 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

70 %

Střední bez maturity

30 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

16,10 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

95 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.Několik obyvatel je zaměstnáno trvale, několik jich pracuje příležitostně „načerno“.
Jeden obyvatel lokality vlastní živnostenské oprávnění na drobné stavební a výkopové práce.
Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu, barevných kovů a sezónním sběrem ovoce.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Významněji jsou zde zastoupeny drobné krádeže, spíše ojediněle se vyskytují případy prodeje drog či lichvy.
Významně jsou zastoupeny gamblerství a narkomanie, alkoholismus jen ojediněle.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: Informace nezjištěna

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna

Existence přípravného ročníku

Informace nezjištěna

Aktivity a projekty

Informace nezjištěna

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: Informace nezjištěna
Celkový počet žáků: 408

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna

Existence přípravného ročníku

Informace nezjištěna

Aktivity a projekty

Logopedické třídy

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola C

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 170

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Informace nezjištěna

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF nejsou dostatečně informováni. Zkušenosti zatím nemají.
Dotace od MV ČR – prevence kriminality

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické aktivity.
Pouze standardním způsobem podporují NNO.

ESF a jiné zdroje financování

Nestátní neziskové organizace

Společenství Romů na Moravě o.p.s.
Brno

Aktivity a projekty: Externě se podílejí na řešení místní problematiky poskytováním služeb dvou TSP (od roku 2002). Financování: O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Zkušenosti mají. Dotace od MPSV a MŠMT

Sdružení Romů a národnostních menšin o.s.
Kasárenská 4

Aktivity a projekty:
Od roku 2004 provozují Romské centrum – nízkoprahové centrum (nabízející volnočasové aktivity a vzdělávání), sociálně – právní poradenství, kulturní akce).
2 TSP
Spolupracují s ÚP Hodonín. Pořádají besídky – rekvalifikace (nízká účast).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni. Zkušenosti zatím nemají.
Dotace od MPSV, MŠMT, MÚ a KÚ

Jiný subjekt

Nebyl identifikován žádný další subjekt.