GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.14.4.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Unimobuňky stavěné do tvaru „L“
Celkem 15 jednopokojových bytů 2. kategorie

Poloha lokality v rámci obce

Periferie
Buňky se nachází na okraji města u zahrádkářské kolonie, naproti je průmyslová zóna.

Míra prostorového vyloučení

Jasné
V okolí se nenacházejí žádné další obytné domy. Lokalita je oddělena silnicí. Cesta do města vede podjezdem (tzv. dírou).
Občanská vybavenost je v dosahu cca 30 minut chůze. Zastávka veřejné dopravy se v blízkosti lokality nenalézá.
Sociálně nevyloučení žijí cca 25 minut chůze od lokality.

Stav domu/ů

Solidní
Stav jedné unimobuňky je horší.
Některá okna jsou rozbitá.
Město zajišťuje úklidovou firmu.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Objekt je rozdělen do dvou částí. V jedné z nich mají bytové jednotky vlastní sociální zařízení, ve druhé části je sociální zařízení společné pro několik domácností.
Do objektů není zaveden plyn.

Vlastník nemovitosti

Obec
Vyskytuje se zde problém neplatičství. Institut zvláštního příjemce není využíván.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováváním
Lokalita vznikla po povodních na přelomu roku 1997/1998 jako dočasné náhradní bydlení. Rodiny, které sem byly umístěny, zde však již zůstaly. Byty v lokalitě byly dále přidělovány neplatičům z městských bytů.
Několik rodin se v minulosti přestěhovalo do jiné sociálně vyloučené lokality.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

27 410

Odhad počtu romských obyvatel lokality

51 – 75

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

99 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

62 %

Od 16 do 60 let

38 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

Informace nezjištěna

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

11,00 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100%

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Někteří příležitostně pracují, většinou „načerno“.
Ve městě funguje „romská“ stavební firma, která najímá místní Romy na sezónní práce.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytuje lichva (ve městě působí tři lichváři).

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

41 – 50 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 330

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Nepovažován za potřebný, zajišťuje charita.

Aktivity a projekty

Doučování je zajišťováno individuálně podle dohody.
Spolupráce s KC Zeferino – od září pravděpodobně přesun centra do prostor školy
Příprava projektu „Komunitní centrum – přiblížení škole“ – zaměřeno na předškolní vzdělávání, práce s dětmi ze všech lokalit města.
Běžné volnočasové aktivity. Děti z lokality je však moc nenavštěvují.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní a pomocná škola
Celkový počet žáků: 130

Odhad podílu romských žáků na škole

21 – 30 %
v rámci programu zvláštní škola

Existence přípravného ročníku

Nepovažován za potřebný, zajišťuje charita.

Aktivity a projekty

Škola nezajišťuje žádné specifické aktivity.
Je zde nabídka volnočasových aktivit (např. sport, NJ, keramika – některé romské děti se účastní).

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Komunitní plánování v přípravné fázi, předběžně ani nepočítají s tím, že by romská problematika byla do plánu zařazena.

Funkce romského poradce

Ano

Aktivity a projekty

V letech 2003 – 2004 realizovali ve spolupráci s Úřadem práce a holandským partnerským městem Bussum „Romprojekt“ (zahrnoval okresy Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm). Cílem bylo zvýšení zaměstnanosti Romů prostřednictvím rekvalifikačních kurzů s následnou praxí a možností zaměstnání (v případě spokojenosti s pracovníkem). Výuka probíhala na Středních odborných učilištích a Obchodní akademii ve Valašském Meziříčí. Účastníci na konci získali osvědčení v oborech kuchař - číšník, stavební dělník a administrativní pracovník. Do projektu bylo zařazeno 24 nezaměstnaných Romů, 22 dokončilo kurz, do zaměstnání nastoupilo 19, v současné době pracuje 5 Romů.
Od roku 2006 realizována TSP.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Zkušenosti mají především s investičními projekty hrazenými z jiných programů.
Založena agentura 4 Europartners, která by měla zpracovávat projety SROP.
Romprojekt financován z česko-holandského fondu Matra a z MPSV.
Zlínský kraj (na TSP)

Nestátní neziskové organizace

Charita Valašské Meziříčí
Kpt. Zavadila 1345

Aktivity a projekty:
Komunitní centrum „Zeferino“ má denní stacionář, který funguje jako školka (chodí sem 11 dětí z lokalit); v jeho rámci je zajišťována předškolní příprava. Pro děti ze vzdálených míst (především lokality A) zajišťují dovoz vlastním mikrobusem.
Pro větší děti organizují doučování a volnočasové aktivity (vaření, soutěže, sportování, break dance; kroužky fungují 2x týdně, dochází do nich 15 dětí z jedné sociálně vyloučené lokality).
Při KC je provozována Sociálně – právní poradna.
Financování:
Informace nezjištěna

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.