GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.5.12 Trutnov

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Ubytovna tvořená komplexem 12 montovaných domů
Čtyři domy s jednopokojovými byty, osm budov s dvoupokojovými byty (v tomto případě jde o spojení 2 buněk dohromady).

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Jasné
Objekty se nacházejí mezi železnicí a hlavní cestou.
Nejbližší sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí cca 200 metrů od lokality v bytovkách či panelácích, které od lokality odděluje nezastavěná plocha.
Základní občanská vybavenost je v dosahu cca 10 – 25 minut chůze od lokality.

Stav domu/ů

Solidní
Jedná se o montované dřevostavby, které jsou méně odolné vůči horším povětrnostním podmínkám.
Domy s jednopokojovými byty jsou uvnitř dosti zchátralé (v koupelnách je plíseň, pod sprchovacím koutem chyběla podezdívka).
V objektech se v minulosti vyskytovali švábi.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
V každém pokoji je WC a koupelna se sprchovým koutem.
Do objektů není zaveden plyn.

Vlastník nemovitosti

Jiné soukromé osoby či firmy
Areál vlastní podnikatelský subjekt se sídlem v Náchodě; pozemek je v majetku města Trutnov.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováním
Původně objekty sloužily jako ubytovna pro turisty a dělníky z Polska a Ukrajiny. Před několika lety je koupila soukromá stavební společnost.
Romové zde bydlí přibližně od 1998 – 99, kdy sem byli sestěhováváni z Trutnova a okolních měst (Náchod, Vrchlabí, Žacléř atd.) z důvodů neplacení nájemného.
Polovina jedné budovy je určena jen dělníkům.
Dochází k migraci do jiných lokalit v oblasti.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

31 239

Odhad počtu romských obyvatel lokality

151 – 200

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

90 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

48 %

Od 16 do 60 let

48 %

Nad 61 let

4 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

99 %

Střední bez maturity

1 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

8,40 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

95 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Někteří příležitostně pracují, většinou však „načerno“.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se v lokalitě vyskytuje lichva a krádeže. Ojedinělé je také gamblerství.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

91 – 100 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola a přípravný stupeň pomocné školy
Celkový počet žáků: 113

Odhad podílu romských žáků na škole

51 – 60 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Na škole působí asistent pedagoga, který má na starosti volnočasové aktivity a „problémové“ žáky.
Škola nabízí velké množství kroužků, které děti z lokality navštěvují.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ano (Funkci na částečný úvazek vykonává sociální kurátor.)

Aktivity a projekty

Realizují projekt „Učíme se spolu žít“ pro „problémové“ děti.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.

Nestátní neziskové organizace

Shelter o. s.
Úpická 18

Aktivity a projekty:
Ve spolupráci s RIAPS provozují nízkoprahové centrum pro děti a mládež.
Zajišťují psychologickou a psychoterapeutickou pomoc.
Financování:
Informace nezjištěna

Diakonie ČCE
Úpická 163

Aktivity a projekty:
Vytvořili projekt na zřízení romského komunitního centra, v jehož rámci by mělo být zajišťováno předškolní vzdělávání, doučování a organizovány volnočasové aktivity.
Financování:
Informace nezjištěna

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.