GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.6.1 Bulovka

[Obec s rozšířenou působností: Frýdlant]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Různé typy domů jednotlivě roztroušených po vsi:
budova bývalého statku, bytovky, bývalá škola, bývalý mlýn, rodinné domky.
Domy se příliš neliší od ostatních.

Poloha lokality v rámci obce

Centrum
Domy v blízkosti hlavní silnice, v „centru“ osady, která tvoří lokalitu A.

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Domy stojí relativně osamoceně – vesnické usedlosti.
Sociálně nevyloučení v některých případech žijí v tomtéž objektu, jindy v sousedství. Vztahy jsou vzhledem k dlouhodobému soužití dobré.
Základní občanská vybavenost je v dosahu. Některé služby jsou k dispozici ve Frýdlantě (cca 20 minut autobusem).

Stav domu/ů

Solidní
Převládá solidní stav domů, liší se u jednotlivých objektů (bytovky – bezvadný stav, statek – špatný stav, nutná rekonstrukce střechy, kontrola statiky).

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Topí se tuhými palivy.
Ve většině objektů je obecní vodovod, někde mají vlastní studnu.

Vlastník nemovitosti

Obec / Jejich obyvatelé / Jiné soukromé osoby či firmy
Část domů je v soukromém vlastnictví romských obyvatel.
Jedna z bytovek, mlýn a bývalá škola je ve vlastnictví podnikatelů (i Romů).
Zbývající bytovky patří obci.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a „přirozeného“ sestěhovávání
Většina obyvatel je potomky „starousedlíků“, kteří sem přišli ze Slovenska ve dvou migračních vlnách (po roce 1945 a v 60. letech přistěhovaní jako pracovníci státních statků, eventuelně dělnických profesí v průmyslových závodech.)
V poslední době dochází k nárůstu počtu Romů pocházejících z jiných lokalit – hlavně z Děčínska, Ústecka a Mostecka. Kupují zde nemovitosti (z důvodů zdejších nižších životních nákladů). Často se jedná o příbuzné zdejších „starousedlíků“.
Několik rodin se v minulosti odstěhovalo na Teplicko, kde zakoupili levnější nemovitosti do osobního vlastnictví).
Bylo zaznamenáno odstěhování se do jiné sociálně vyloučené lokality z důvodů sňatků.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

862

Odhad počtu romských obyvatel lokality

76 – 100

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

11 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

Informace zajištěna

Od 16 do 60 let

Informace zajištěna

Nad 61 let

Informace zajištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

99 %

Střední bez maturity

1 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

22,52 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

70 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Někteří jsou trvale zaměstnáni (průmyslová zóna v Liberci, firemní autobus pro ně denně dojíždí).
Několik osob je v sezóně najímáno na lesnické pomocné práce.
Někteří pracují příležitostně „načerno“.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Problémem je zadlužování u firem půjčujících peníze na vysoký úrok. Jinak v lokalitě nebyly zaznamenány problémové jevy zásadnějšího charakteru.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

21 – 30 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 52
Škola má pouze 1. stupeň.

Odhad podílu romských žáků na škole

41 – 50 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické projekty nebo aktivity.
V minulosti zde působil asistent pedagoga, pozice však byla z důvodu nedostatku financí zrušena.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: informace nezjištěna (kapacita školy: 160 žáků)

Odhad podílu romských žáků na škole

41 – 50 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické aktivity ani projekty.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne (Obec s rozšířenou působností: Frýdlant, kde má výkon funkce v gesci vedoucí sociálního odboru)

Aktivity a projekty

V obci působí TSP z Frýdlantu.
Majitelům nemovitostí jsou poskytovány půjčky od MMR (4% úrok) na opravy a údržby domovního fondu (rekonstrukce, elektroinstalace, omítky, topení, oprava střech, kanalizace).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti nemají. Nemají prostředky na spolufinancování, proto nepřistoupili k přípravě projektu.
Běžně žádají granty vypisované krajem, avšak pouze na kulturní akce.

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.