GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.12.3 Cítoliby

[Obec s rozšířenou působností: Louny]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Tři jednopatrové bytovky po 6 – 9 bytech.

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba
Část obce na konci vesnice.

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Vedle jsou rodinné domy. Za bytovkami se v současnosti staví nové domy.
Většina základní občanské vybavenosti je v dosahu 3 – 10 minut chůze. Některé ze služeb a institucí se nacházejí v Lounech (tj. asi 30 minut chůze či 5 minut automobilem).

Stav domu/ů

Solidní
Domy jsou v podstatě bez problémů. Jen rozbitá okna ve sklepních prostorách.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Topí se tuhými palivy.
Do domů není zaveden plyn.

Vlastník nemovitosti

Obec / Jiné soukromé osoby či firmy / Obyvatelé
Jedna bytovka patří obci, druhá přespolnímu soukromému majiteli, třetí soukromnici, která se svojí rodinou bydlí v bytovce.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a „přirozeného“ sestěhovávání
Bytovky byly původně postaveny pro zaměstnance zemědělského podniku. Romové přicházeli ze Slovenska v průběhu 60. a 70. let za prací v zemědělství. Většinu rodin je tedy možno považovat za „starousedlíky“.
Objevují se zde sezónní návštěvy příbuzných ze Slovenska.
Jedna rodina se odstěhovala z důvodu neplacení nájemného.
Dvě rodiny se vrátily z Anglie.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

960

Odhad počtu romských obyvatel lokality

51 – 75

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

95 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

52 %

Od 16 do 60 let

48 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

Informace nezjištěna

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

17,60 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

90 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Několik osob je trvale zaměsnáno.Dvě osoby jsou zaměstnávány na VPP. Někteří příležitostně pracují „načerno“. Někteří si přivydělávají sběrem železa a ovoce.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytují problémy s drogami.
Problémem je zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

do 10 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 52
Škola má pouze první stupeň.
Škola má speciální třídy.

Odhad podílu romských žáků na škole

31 – 40 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Všichni členové sboru prošli školením pro práci s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.
Působí zde 1 asistent pedagoga.
Organizují volnočasové aktivity (účastní se jich pouze jedna dívka z lokality).

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Zřídili hernu v obecní knihovně. Děti z lokality ji využívají.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají.

Nestátní neziskové organizace

Nebyla identifikována žádná NNO.

Jiný subjekt

Církev Československá Husitská
V Poustkách 76

Aktivity a projekty:
Organizují volnočasové aktivity (kroužky, 2x týdně).
Zajišťují doučování.
Financování:
Informace nezjištěna