GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.12.2.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Sídliště tvořené různě velkými panelovými domy
Nejvíce Romů bydlí ve 3 sedmipatrových panelových domech a v podlouhlém bloku, ve kterém se nachází obchodní centrum.

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Největší koncentrace Romů je ve dvou ulicích. I zde ovšem bydlí řada neromů.
Sídliště působí upraveně.
Základní občanská vybavenost je v dosahu cca 5 minut chůze.

Stav domu/ů

Bezvadný

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava

Vlastník nemovitosti

Jiné soukromé osoby či firmy
Cca 200 bytů je ve vlastnictví pražské realitní kanceláře Regent Real East, cca 200 jich je ve vlastnictví místní realitní kanceláře Sever plus a cca 150 jich je v rukou vlastních obyvatel, většinou neromů, kteří tvoří společenství vlastníků.
Z důvodu špatných zkušeností jsou byty novým nájemcům přidělovány pouze po zaplacení kauce (ve výši 4 – 5 nájmů).
Nájemní smlouvy jsou v současnosti převáděny na dobu určitou (U rodin, které jsou považovány za „spořádané“ jsou smlouvy uzavírány na dobu 1 roku, u ostatních na kratší dobu.)
Zhruba čtvrtina romských rodin dluží (převážně na ročním vyúčtování spotřeby vody a tepla). Dlužníky jsou ovšem i neromské rodiny.
Dlužníkům jsou nabízeny splátkové kalendáře. V některých případech je využíváno institutu zvláštního příjemce.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováváním
První Romové přišli do Bíliny v 50. – 60. letech kvůli pracovní příležitosti.
Do lokality se Romové stěhují z obcí a měst v regionu i mimo něj (z Duchcova, Teplic, Kladna, Rakovníku, Ostravy aj.) kvůli možnosti levnějšího bydlení.
Několik rodin se přistěhovalo ze Slovenska.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

15 714

Odhad počtu romských obyvatel lokality

701 – 800

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

65 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

Informace nezjištěna

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

Informace nezjištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

94 %

Střední bez maturity

5 %

Střední s maturitou a vyšší

1 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

15,90 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

95 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Mnozí příležitostně pracují „načerno“ (jsou najímáni podnikateli z jiných měst). Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu a hub.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytuje prostituce, prodej drog, krádeže a lichva.
Ojediněle se vyskytuje také gamblerství, narkomanie a alkoholismus.
Problémem je zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

41 – 50 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola, zvláštní škola
Celkový počet žáků: 398

Odhad podílu romských žáků na škole

21 – 30 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Působí zde 1 asistent pedagoga (v první třídě).
Zajišťují doučování.
Organizují volnočasové aktivity (kroužky, PC učebna).
Realizovali „Projekt na podporu romské integrace“ (vybavení přípravných tříd).
Od roku 1998 realizují projekt „Junior achievement“ (v 7. ročníku Abeceda podnikání, v 8. ročníku Profesní orientace, v  9. ročníku Základy české ekonomiky, v 8. ročníku speciální třídy Profesní orientace).
Účastní se na projektu „Škola pro všechny“.
Zvažují podání projektu zaměřeného na Integraci cizinců.
Spolupracují se společností Člověk v tísni na projektu multikulturní výchovy „Polis“ a projektu letního „Příměstského tábora“ pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti zatím nemají. V budoucnu by rádi čerpali.
Phare
ČEZ

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 169

Odhad podílu romských žáků na škole

51 – 60 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Snaží se děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí umisťovat na internát při škole.
Organizují volnočasové aktivity (12 kroužků, sportovní klub).
Od roku 2001 realizují projekty zaměřené na sociální prevenci (MV ČR). V roce 2004 realizovali stejně zaměřený projekt „Mámo, táto, pojďte s námi do toho“, v současnosti podávali projekt „Mámo, táto, pojďte s námi zdravě žít“.
Spolupracují se Speciálně pedagogickým centrem.
Spolupracují se společností Člověk v tísni na projektu multikulturní výchovy „Polis“ a projektu letního „Příměstského tábora“ pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.
MV ČR
MŠMT

Základní škola C

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 670

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Zajišťují doučování (děti z lokality se ho ale neúčastní).
Organizují volnočasové aktivity (10 kroužků).
Spolupracují se společností Člověk v tísni na projektu multikulturní výchovy „Polis“ a projektu letního „Příměstského tábora“ pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.
Ministerstvo informatiky
Město Bílina

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje.
Připravují komunitní plánování (ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Most).

Funkce romského poradce

Ano

Aktivity a projekty

Působí zde 1 TSP.
Jsou partnery společnosti Člověk v tísni v projektu „Polis“.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání z prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti mají s SROP (projekt na tvorbu komunitního plánu).
Rada vlády pro záležitosti romské komunity

Nestátní neziskové organizace

Člověk v tísní – společnost při ČT, o. p. s.
Břežánská 50/4

Aktivity a projekty:
Od roku 2005 zde realizují pilotní projekt „Polis“ zaměřený na komplexní podporu sociálně – integračních politik a služeb.
V jeho rámci spolupracují s různými subjekty (úřady, školami, policií, zastupiteli, NNO), které přicházejí do styku s lidmi ohroženými sociálním vyloučením.
Působí zde 2 terénní sociální pracovníci, poskytují sociální poradenství, věnují se aktivitám zaměřeným na podporu zaměstnanosti.
V rámci „Polis“ organizují letní „Příměstský tábor“ pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí (V areálu jedné místní školy budou po čtyři týny připravovat různé aktivity – ve formě „výchovy hrou“.)
Věnují se vzdělávacím aktivitám zaměřeným na informování různých subjektů o problematice sociálního vyloučení.
Od léta 2006 provozují v lokalitě B nízkoprahové centrum „Na předměstí“.
Plánují zřízení funkce Manažera pracovních příležitostí v kombinaci s Koordinátorem vzdělávacích aktivit
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti mají mimo jiné s EQUAL a SROP.
Rada vlády pro záležitosti romské komunity

Romské občanské sdružení
Teplická 555

Aktivity a projekty:
Provozují komunitní centrum.
Ve spolupráci se školami a společností Člověk v tísni zajišťují doučování, volnočasové aktivity (5 kroužků), sociální poradenství a terénní sociální práci.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají.
Město Bílina

Jiný subjekt

Úřad práce v Teplicích
Vrchlického 3175, Teplice

Aktivity a projekty:
Zřidili v Bílině funkci Job asistenta (zprostředkování zaměstnání a rekvalifikací). Lidé z lokalit služeb příliš nevyužívají.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti mají.
APZ