GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.5.7 Kostelec nad Orlicí

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Jedna vila o 4 obytných místnostech

Poloha lokality v rámci obce

Centrum

Míra prostorového vyloučení

Částečné
Nejbližší sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí cca 100 metrů od lokality.
Pozemek je ohraničený z jedné strany silnicí, z druhé neobydleným domem.
Základní občanská vybavenost je v dosahu cca 5 – 20 minut pěšky od lokality nebo cca 20 minut za použití autobusové dopravy.

Stav domu/ů

Solidní
Dům má opadanou omítku, plíseň na stěnách, střecha je ve velmi špatném stavu. Nyní je určen k demolici, tzn. že město do něj již rok neinvestuje. K demolici je určen také proto, že se cesta, která kolem vily vede, bude rozšiřovat.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se kamny na tuhá paliva.
Vodu si obyvatelé ohřívají na kamnech. Není zde koupelna.
Dům se také potýká s nahromaděným odpadem (město ho likviduje na vlastní náklady).

Vlastník nemovitosti

Obec
Obyvatelé dluží velké částky na nájemném.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
Romové do lokality začali přicházet přibližně v 70. letech a to převážně za prací.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

6 163

Odhad počtu romských obyvatel lokality

15 – 25

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

60 %

Od 16 do 60 let

30 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

100 %

Střední bez maturity

0 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

7,60 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

70 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Jeden muž trvale pracuje. Někteří příležitostně pracují „načerno“. Někteří si přivydělávají sběrem barevných kovů.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se v lokalitě vyskytují krádeže. Problémem je zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

71 – 80 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 616

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Na škole je realizována reedukace (doučování), kam jsou zařazováni žáci na základě rozhodnutí pedagogicko – psychologické poradny (je realizováno terénními pracovníky ve spolupráci s Domem dětí a mládeže).
Realizují projekt „Hodina“ (tři hodiny týdně pro 7. třídy).

ESF a jiné zdroje financování


O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.
Královéhradecký kraj

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola
Celkový počet žáků: 81

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Na škole působí asistent pedagoga.
Realizují projekt „Hodina“.

ESF a jiné zdroje financování

Z ESF je financován Projekt „Hodina“.
Královéhradecký kraj

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje.
V současné době se připravuje komunitní plán.

Funkce romského poradce

Ano (od roku 2002)

Aktivity a projekty

Působí zde 2 terénní sociální pracovnice, které organizují i volnočasové aktivity pro děti.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.