GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.5.6.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Městská část vzniklá z bývalé vojenské pevnosti (Romové bydlí v rámci pevnosti i mimo ní.)
Byty v lokalitě jsou 3. a 4. kategorie.

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí v bezprostředním sousedství.
Základní občanská vybavenost je dostupná v centru Josefova či v Jaroměři (cca 5 – 40 minut pěšky).

Stav domu/ů

Solidní
Stav domů je většinou dobrý. Záleží však na majiteli objektu. Soukromé objekty jsou v o něco horším stavu, majitelé většinou do objektů nechtějí investovat. Oproti tomu městské byty jsou často rekonstruovány a je zde patrná snaha udělat z Josefova prosperující čtvrť.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se většinou kamny na tuhá paliva. Některé domácnosti jsou vybaveny plynovým topením (které je centrální), jiné elektrickými přímotopy.
Teplá voda je zavedena jen do některých bytů, jinde si vodu ohřívají.
Lokalita byla plynofikována, připojeny jsou ale zatím jen některé domy.

Vlastník nemovitosti

Obec / Jiné soukromé osoby či firmy
V lokalitě převažují městské byty, některé objekty mají soukromé majitele.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
Dříve lokalita sloužila jako vojenská pevnost. Po válce se započal Josefov osidlovat. První romské rodiny sem přišly v 50. letech. Od 80. let sem byli stěhováni Romové z jiných částí města, přičemž starousedlíci z Josefova dostávali nové byty v panelových domech.
V této lokalitě je zaznamenána migrace Romů ze Slovenska, jedná se však jen o krátkodobé návštěvy.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

12 736

Odhad počtu romských obyvatel lokality

Informace nezjištěna
Jedná se o několik set osob.

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

30 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

Informace nezjištěna

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

Informace nezjištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

90 %

Střední bez maturity

10 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

10,10 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

61 – 70 %

Formy zabezpečení obživy


Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách (především mladí) nebo pobírá invalidní důchod. Někteří trvale pracují, někteří pracují příležitostně, často „načerno“. Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

V lokalitě se ojediněle vyskytují krádeže, prostituce a lichva. Někteří obyvatelé mají problémy se závislostmi (alkoholismus, narkomanie, gamblerství).

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

71 – 80 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola
Celkový počet žáků: 86
Dřívější zvláštní škola
Na škole není 1. třída.

Odhad podílu romských žáků na škole

71 – 80 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Nabízejí volnočasové aktivity (kroužky) a doučování v rámci tzv. doplňkových hodin.
Realizují projekt „Hodina“ (disponibilní hodina).
Dříve zde působili asistenti pedagoga (v současnosti již ne).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti využití prostředků z ESF jsou informováni.
MPSV
Krajský úřad

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 480

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna

Existence přípravného ročníku

Ne (Dříve existoval, ale byl zrušen pro malý zájem ze strany romských rodičů.)

Aktivity a projekty

Doučování zajišťují individuálně podle potřeby.
Nabízejí řadu volnočasových aktivit.
Realizují vzdělávání dospělých.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

V současné době se provádí aktualizace komunitního plánu. Komunitní plán by měl zahrnovat i část týkající se podpory sociálně vyloučených osob (v současnosti probíhají výzkumy a šetření).

Funkce romského poradce

Ano

Aktivity a projekty

Od roku 2003 zde působí 2 terénní sociální pracovníci.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, reálné zkušenosti zatím nemají.

Nestátní neziskové organizace

Občanské sdružení Soužití
J. Beneše 414

Aktivity a projekty:
Zaměřují se především na práci s romskými dětmi (volnočasové aktivity, doučování).
Nabízejí též aktivity pro dospělé (zájmové kroužky – šití, pletení, vaření apod.).
Uvažují o zřízení komunitního centra.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou informováni.
Zatím všechny aktivity financovali z vlastních zdrojů.

Diakonie ČCE – Miličův dům
Havlíčkova 14

Aktivity a projekty:
Provozují nízkoprahové středisko pro děti a mládež, v rámci kterého funguje: Klub malého Bobše (pro děti od 8 – 14 let, který navštěvuje cca 90% romských dětí); Centrum Alternativa (pro mládež 15 – 21 let, které navštěvuje cca 30% Romů, a které poskytuje sociální služby a poradenství).
Vykonávají činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí a mládeže.
Realizují preventivní programy na školách (Peer).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni.
MPSV
Královéhradecký kraj
Město Jaroměř
Pomozte dětem
Phare

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.