GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.12.20.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Dvě bytovky o dvou vchodech
V každém vchodě je šest bytů. Některé jsou neobydlené. Jeden byt funguje jako náhradní ubytování v případě soudního rozhodnutí.

Poloha lokality v rámci obce

Centrum
Osada, v níž se nachází lokalita, leží cca 5 km od Podbořan.

Míra prostorového vyloučení

Částečné
Ale ne úmyslné. Ohraničeno zdí bývalé věznice a "vybydlenými" a prázdnými objekty. Cca 400 m od lokality bydlí v rodinném domku nejbližší sociálně nevyloučení obyvatelé. Soužití je problematické. Dochází k odstěhovávání neromů a klesá kupní cena domů. Veškerá občanská vybavenost je v Podbořanech, autobusová zastávka cca 5 min. Autobusy jezdí 2 x dopoledne a 3 x odpoledne.

Stav domu/ů

Solidní
Jedna bytovka je rekonstruovaná, v současnosti však není poznat, která to byla. Někde chybí dveře, zvonky. Kolem domů je nepořádek.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Topení je na tuhá paliva. Objevují se nelegální odběry elektrického proudu.

Vlastník nemovitosti

Obec
Vlastníkem je město, správcem realitní firma. Neplatičství řešeno individuálně stanovením splátkového kalendáře, spoluprácí se sociálním odborem, zavedením institutu zvláštního příjemce.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a „přirozeného“ sestěhovávání
Bytovky jsou bývalou věznicí, kterou město opravilo na byty a přidělovalo je spíše Romům, pracujícím na statku.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

6191

Odhad počtu romských obyvatel lokality

51 – 75

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

90 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

34 %

Od 16 do 60 let

65 %

Nad 61 let

1 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

98 %

Střední bez maturity

2 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

12,10 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

90 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Jedna osoba je zaměstnána na VPP u obce. Někteří příležitostně pracují „načerno“ Někteří si přivydělávají sběrem železa, papíru a ovoce, rozebíráním autovraků.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Nijak výrazná kriminalita, běžná trestná činnost, drobné krádeže, rušení klidu. Ojediněle se objevuje prostituce, lichva.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

71 – 80 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 86

Odhad podílu romských žáků na škole

41 – 50 %

Existence přípravného ročníku

Ne (Uvažují o jeho zřízení.)

Aktivity a projekty

Organizují volnočasové aktivity (kroužky). Romské děti je navštěvují ve velmi malé míře.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 405

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Informace nezjištěna

Aktivity a projekty

Informace nezjištěna

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ano (Funkci vykonává na částečný úvazek kurátor pro dospělé a děti.)

Aktivity a projekty

V rámci sociálně právní ochrany pořádají výjezdní víkendové akce pro děti ze sociálně slabých rodin.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s Phare a Interreg.

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO.

Jiný subjekt

Nebyl identifikován žádný další subjekt.