GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.10.1 Bělá nad Radbuzou

[Obec s rozšířenou působností: Domažlice]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Jednopatrový dům

Poloha lokality v rámci obce

Periferie

Míra prostorového vyloučení

Částečné
Na kraji obce, cca 200m od nádraží. V bezprostředním okolí není jiná zástavba. Nejbližší sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí cca 50 metrů od lokality. Občanská vybavenost je dostupná cca 5 minut chůze od lokality.

Stav domu/ů

Neobyvatelný
Lidé bydlí ve dvou místnostech ve spodním patře budovy, prakticky bez vybavení, jen kamna. Střecha je děravá, horní patro domu je neobyvatelné, bez oken.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava chybí
Do domu není zavedena voda. Donášejí ji od příbuzných, kteří bydlí cca 100 metrů od lokality.
Do domu není zaveden plyn.
Topí se tuhými palivy.
Není zajištěn odvoz odpadu. Ten se hromadí na zahradě.

Vlastník nemovitosti

Obec – vlastník jednoho domu.
Jiné soukromé osoby – jejich obyvatelé vlastní zbylé dva domy.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováváním
V obci žije celkem cca 60 Romů ve třech domech. Většina jich zde žije dlouhodobě. V roce 2005 se přistěhovalo několik příbuzných z okolních obcí. Situace v regionu je poměrně nestabilní. Dochází k časté migraci mezi obcemi Horšovský Týn, Kramolín, Poběžovice, Bělá nad Radbuzou a Jeníkovice. Ve všech těchto obcích žije většinou jedna až dvě rodiny.
Popisovaný dům je obýván krátkodobě, před tím byl již léta v dezolátním stavu. Obývají ho Romové, jejichž dům v horní části obce na jaře roku 2005 vinou neodborné elektroinstalace vyhořel.
Lokalita pravděpodobně nebude existovat dlouho, obyvatelé se chtějí odstěhovat do Horšovského Týna.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

1 822

Odhad počtu romských obyvatel lokality

15 – 25

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

60 %

Od 16 do 60 let

40 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

99 %

Střední bez maturity

1 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

8,10 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Dalším zdrojem příjmu je obchod s ojetými automobily a náhradními díly z nabouraných vozidel dováženými z Německa.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

V malé míře se zde vyskytuje gamblerství a alkoholismus

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

71 - 80 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 193

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Volnočasové aktivity (15 kroužků) – romské děti je nenavštěvují.
Doučování je zajišťováno individuálně podle potřeby.

ESF a jiné zdroje financování

O možnostech čerpat prostředky z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: speciální škola
Celkový počet žáků: 71
Děti jsou do školy sváženy školní dodávkou.

Odhad podílu romských žáků na škole

21 – 30 %

Existence přípravného ročníku

Ne (neplánuje se ani do budoucna)

Aktivity a projekty

Speciálně pedagogické centrum, které pracuje se zdravotně nebo sociokulturně handicapovanými dětmi.
Volnočasové aktivity nenabízejí z důvodu malé návštěvnosti v minulosti (dané tím, že většina žáků dojíždí z okolních obcí).
Doučování je zajišťováno individuálně podle potřeby.

ESF a jiné zdroje financování

O možnostech čerpat prostředky z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne (Obec s rozšířenou působností: Domažlice)

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické projekty.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.