GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.2.10.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností: Český Krumlov]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Lokalita tvořená 2 skupinami domů:
1. 2 starší činžovní domy a 1 jednopatrový, třívchodový dům (byty 2. kategorie; sklepy domů přestavěny na 8 holobytů)
2. 3 činžovní domy (celkem 15 bytů 1. kategorie)

Poloha lokality v rámci obce

Periferie
U silnice za průmyslovou zónou

Míra prostorového vyloučení

Částečné
Lokalita je stranou od ostatní zástavby, za továrnou.
Nejbližší sociálně nevyloučení bydlí cca 500 metrů od lokality.

Stav domu/ů

Solidní

Vybavenost domu/ů

Chybí část standardního vybavení
V bytech první skupiny domů se topí tuhými palivy. Do těchto domů není zaveden plyn. V domech druhé skupiny domů je zavedeno dálkové topení.
Holobyty (zřízené ve sklepích) tří domů nejsou vybaveny koupelnami, jen WC a umyvadly se studenou vodou.

Vlastník nemovitosti

Obec
Problémy s neplatičstvím nájemného jsou časté.
Institut zvláštního příjemce není uplatňován.
V několika případech došlo k soudním exekucím.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a řízeného sestěhovávání
Před rokem 1989 v lokalitě žili zaměstnanci zdejších papíren. Již tehdy zde žili Romové. V roce 1996 byly sklepy tří domů přebudovány na holobyty, kam jsou umísťováni neplatiči nájemného z městských bytů. Byty ve druhé skupině domů jsou naopak přidělovány "za odměnu" (řádné placení nájemného). V současnosti je patrná tendence neromů odstěhovávat se z této části města.
Během letních měsíců přijíždějí početné návštěvy příbuzných ze Slovenska (nárůst počtu obyvatel v těchto obdobích až o 30 %). K trvalému usazování dochází jen při uzavření sňatků.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

3 914

Odhad počtu romských obyvatel lokality

151 – 200

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

95 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

Informace nezjištěna

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

Informace nezjištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

95 %

Střední bez maturity

5 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

15,70 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

85 – 90 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Někteří muži příležitostně pracují "načerno" (výkopové práce, pomocné stavební práce).
Několik jich pracuje na VPP pro město (opravy střech, úklid veřejných prostranství).
Ve městě působí 1 romský podnikatel (stavební činnost), který příležitostně zaměstnává obyvatele lokality.
Někteří si přivydělávají sběrem šrotu, rozebíráním starých budov (chátrajících objektů bývalých papíren) a následným prodejem stavebního materiálu

SOCIÁLNÍ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se vyskytuje prostituce (ženy dojíždějí do Vyššího Brodu), prodej drog a drobné krádeže (páchané mladistvými).
Ojediněle se vyskytuje gamblerství, narkomanie a alkoholismus.
Problémem je zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

do 10 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: Základní škola Celkový počet žáků: 377

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna
Dochází k mírnému odlivu neromských dětí ze školy (rodiče, kteří dojíždí za prací do Českého Krumlova, s sebou vozí děti).

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Doučování je realizováno individuálně podle potřeby.
Volnočasové aktivity (10 kroužků: taneční, výtvarný, plavecký, stolní tenis, rybářský, PC, angličtina, volejbal, florbal aj.; zdarma) – navštěvuje je cca 8 – 10 romských dětí.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne (Obec s rozšířenou působností: Český Krumlov)

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány specifické projekty.
Plánováno rozšíření dohody s Úřadem práce Český Krumlov o dotaci na VPP pro město. V současnosti je dotováno jen 1 místo.
V minulosti zde působilo občanské sdružení Naděje – město spolufinancovalo jeho aktivity.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF nejsou dobře informováni. Zkušenosti s čerpáním dotací mají pouze v rámci investičních projektů (státní fond rozvoje bydlení).

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO.

Jiný subjekt

Úřad práce Český Krumlov

Aktivity a projekty:
Od roku 2006 realizují rekvalifikační program "Příprava na práci" pro dlouhodobě nezaměstnané osoby se základním vzděláním (OP RLZ). Motivační počítačový kurs, rekvalifikace, praxe v podnicích dle výběru zaměstnání.
Dotují 1 pracovní místo na VPP pro město Větřní.
Financování:
Program "Příprava na práci financován z OP RLZ. Zkušenosti mají také s SROP.