GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.13.7 Telč

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Dva domy, celkem 16 bytů velikosti 2 + kk
Byty 4. kategorie

Poloha lokality v rámci obce

Periferie
Objekty se nachází cca 1,5 km za městem.

Míra prostorového vyloučení

Jasné
Lokalita je zcela mimo rezidenční zónu.
Nejbližší sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí od lokality cca 1,5 km.
Základní občanská vybavenost je v dosahu cca 5 minut autobusem, ten ovšem jezdí pouze 3x denně, takže obyvatelé chodí do centra města převážně pěšky, což trvá cca 30 min.

Stav domu/ů

Solidní
Ve všech přízemních bytech jsou rozsáhlé plísně na vnitřních i vnějších zdech do výše více než metru.
Byty jsou vybaveny převážně suchými WC.
V roce 2005 byla městem vyměněna okna na jedné straně jednoho z domů.
Na vlastní náklady si obyvatelé vybudovali koupelny.
Majitel se snaží byty postupně modernizovat, je zde plánovaný rozvod vody a odpadu.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy není k dispozici
Topení je v objektech na pevná paliva.
Do lokality není zavedena voda. V minulosti byla voda dovážena ze zdroje ve městě. V současnosti je využívána závadná voda ze studny v lokalitě.
Elektřina připojena „načerno“.

Vlastník nemovitosti

Obec
Vyskytují se případy neplatičství, k vystěhování dosud nedošlo.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
Jedná se o bývalou cihelnu, v níž byl provoz ukončen za 2. světové války. Od 70. do 90. let byl objekt používán jako bytový dům podniku Sběrných surovin. Od poloviny 90.let je ve vlastnictví města Telč.
První romské rodiny sem byly nastěhovány v 70. letech.
Několik obyvatel v posledním desetiletí získalo byt mimo lokalitu.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

5 809

Odhad počtu romských obyvatel lokality

51 – 75

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

95 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

40 %

Od 16 do 60 let

57 %

Nad 61 let

3 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

100 %

Střední bez maturity

0 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

11,70 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

94 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Někteří v příležitostně pracují (legálně v nedalekém kamenolomu, nebo – většinou „načerno“ ve stavebnictví).
Někteří si přivydělávají sběrem barevných kovů a sezónním sběrem jablek.
Do roku 2003 vykonával jeden z obyvatel živnost a zaměstnával několik dalších obyvatel. Činnost ukončil kvůli nedostatku zakázek.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Převážně se jedná jen o drobnou přestupkovou činnost (drobné krádeže apod.). Ojediněle se zde vyskytují problémy se závislostmi (narkomanie, gamblerství, alkoholismus).

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

61 – 70 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola, zvláštní škola
Celkový počet žáků: 35

Odhad podílu romských žáků na škole

21 – 30 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Na škole je zavedena multikulturní výchova, v rámci které dochází i ke školení pedagogů.

ESF a jiné zdroje financování

Informace ani reálné zkušenosti s ESF škola nemá.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 477

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Škola nabízí volnočasové aktivity (kroužky). Děti z lokality se jich účastní ve velmi malém počtu a nepravidelně.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Chystají zavedení vodovodu a kanalizace do lokality.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.