GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.6.15.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností: Česká Lípa]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Starší jednopatrový činžovní dům s byty 4. kategorie
Spodní patro domu je neobydlené.

Poloha lokality v rámci obce

Centrum

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Dům stojí v zástavbě městských domů v ulici, takřka přímo v centru města.
Sociálně nevyloučení bydlí v sousedním domě.
Občanská vybavenost je v dosahu do 8 minut chůze.

Stav domu/ů

Špatný
Je oprýskaná fasáda.
Okna v přízemí jsou rozbitá (neobydleno).

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
V bytech se topí tuhými palivy.
Voda je ohřívána na kamnech.
WC a sprchy jsou společné na chodbě.

Vlastník nemovitosti

Obec
Vyskytuje se zde problém s neplacením nájemného.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováváním
Jedná se o obecní dům pro neplatiče nájemného. Sestěhováni sem neplatiči z městských bytů. V současné době jsou obydleny pouze 2 byty.
Sociální mobilita nebyla zaznamenána.
Záměrem města je vystěhovat obyvatele (z důvodu dluhů na nájmu z předchozího i současného bydlení) a dům rekonstruovat.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

2 786

Odhad počtu romských obyvatel lokality

15 – 25

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

90 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

45 %

Od 16 do 60 let

54 %

Nad 61 let

1 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

Informace nezjištěna

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

9,70 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy

Všichni obyvatelé jsou závislí na sociálních dávkách. V lokalitě není nikdo trvale zaměstnán.
Někteří příležitostně pracují „načerno“.
Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu či rozebíráním budov.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytuje gamblerství, krádeže a alkoholismus.
Problémem je zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

81 – 90 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 300

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Informace nezjištěna

Aktivity a projekty

Organizují volnočasové aktivity: sportovní, jazykové, přírodovědné (nulová účast romských dětí) a jednorázové akce.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola, rehabilitační vzdělávací program
Celkový počet žáků: 165

Odhad podílu romských žáků na škole

21 – 30 %
Na škole přibývá romských dětí, na 1. stupni jsou téměř romské třídy.
Romští rodiče preferují ZvŠ, kde dětem poskytnou základní pomůcky zdarma.

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Působí zde 1 asistent pedagoga.
Chtějí se zapojit do projektu „Škola s celodenním programem“ (MŠMT).
Realizují projekt „Využití volného času pro děti ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí“: nabízejí volnočasové aktivity, výjezdy, týdenní pobyty, víkendové pobyty (funguje již 10 let).
Provozují klubovnu (každý všední den do 15:00 hod.), kde jsou děti pod dozorem asistentky pedagoga.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni. Nemají ani praktické zkušenosti s přípravou projektů.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne (Obec s rozšířenou působností: Česká Lípa)

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické projekty či aktivity.
Sociální odbor Zákupy a sociální odbor a SPOD Česká Lípa navštěvují rodiny a sjednávají splátkové kalendáře.
Zaměřují se na rekonstrukci objektů po bývalé sovětské armádě na „sociální byty“ .

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni.
V jejich středu zájmu stojí investiční projekty, mají praktické zkušenosti s přípravou projektů hrazených z dotací MMR.

Nestátní neziskové organizace

Nebyla identifikována žádná NNO.

Jiný subjekt

Nebyl identifikován žádný další subjekt.