GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.12.9.3 Lokalita C

[Obec s rozšířenou působností: Chomutov]

Lokalita C

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Dva zděné domy v ulici (jeden na začátku a druhý na konci ulice)
Byty 1. kategorie

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba
Městská čtvrť asi 10 minut do centra

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Romové žijí v celé ulici, uvedené dva domy jsou ovšem považovány za „nejproblematičtější“.
Sociálně nevyloučení bydlí ve vedlejších domech.
Základní občanská vybavenost je v dosahu 5 – 15 minut.

Stav domu/ů

Bezvadný

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Některé domácnosti topí kamny na tuhá paliva.
Vyskytují se zde nelegální odběry energií.

Vlastník nemovitosti

Obec
Domy jsou ve správě realitní firmy.
Nájemní smlouvy jsou většinou uzavírány na dobu určitou, zpravidla na rok (v případě řádného placení nájmu jsou prodlužovány). Od roku 1994 je využíván institut zvláštního příjemce.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
Sestěhovávání probíhalo kvůli levnějším nájmům v lokalitě už dříve. Svoji roli hrály i příbuzenské vazby.
V rámci Jirkova, Chomutova a Loun jsou Romové často mobilní, bydlí jinde, než mají hlášený trvalý pobyt.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

21 203

Odhad počtu romských obyvatel lokality

51 – 75

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

90 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

52 %

Od 16 do 60 let

48 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

99 %

Střední bez maturity

1 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

19,70 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

80 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Několik osob pracuje na VPP (práce v lesích).
Práce „načerno“ je poměrně běžná (příležitostná i dlouhodobá). Na tuto práci najímají malé i velké firmy.
Kromě práce v regionu jezdí někteří pracovat i do Německa či do Holandska (většinou na několik měsíců).
Někteří si přivydělávají dovozem použitého zboží z Německa či sběrem železného šrotu nebo ovoce.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytuje prostituce, lichva a krádeže. Ojediněle se vyskytuje také gamblerství a narkomanie.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola
Celkový počet žáků: 106

Odhad podílu romských žáků na škole

51 – 60 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Dříve zde působil asistent pedagoga. Měli s ním špatné zkušenosti, takže funkci zrušili a o jejím obnovení neuvažují

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola Celkový počet žáků: 442

Odhad podílu romských žáků na škole

21 – 30 %

Existence přípravného ročníku

Informace nezjištěna

Aktivity a projekty

Informace nezjištěna

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne (Obec s rozšířenou působností: Chomutov)

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické projekty či aktivity.
Připravují projekt rekonstrukce ubytovny na objekt pro sociálně slabé občany a občany v tísni.
Do roku 2004 zde působil 1 terénní sociální pracovník (činnost byla z jedné poloviny financována společností Člověk v tísni).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.

Nestátní neziskové organizace

O. s. Cesta naděje
Chomutov

Aktivity a projekty:
Provozují nízkoprahový klub pro děti, který nabízí volnočasové aktivity (kroužky, víkendové akce, výlety).
Podávali projekt zaměřený na rekvalifikace lidí se základním vzděláním.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s přípravou projektu.
MPSV
MŠMT
Ústecký kraj
Město Jirkov

Volnočasové centrum o. s.
3. ZŠ Nerudova 1151

Aktivity a projekty:
Sdružení, které zaštiťuje další menší občanská sdružení a iniciativy. Spolupracují s o. s. Občané Nových Ervěnic.
Financování:
Informace nezjištěna

O. s. Slovo 21
Praha

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Pale o vudar – Otevřít dveře“, jehož cílem je podpora vzdělávání romské komunity – jednak podpora studia Romů na VŠ, jednak podpora vzdělávání romských žen.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s OP RLZ.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.