GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.12.1 Bečov

[Obec s rozšířenou působností: Most]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Část panelového sídliště, 3 nebo 4 bloky tvořené devíti různě velkými několikapodlažními panelovými domy
Byty velikosti 1+1 až 3+1 (1. kategorie)

Poloha lokality v rámci obce

Centrum

Míra prostorového vyloučení

Částečné
V domech žijí pouze Romové. V ostatních částech sídliště bydlí jak romské, tak neromské rodiny.
Základní občanská vybavenost je v dosahu 5 až 10 minut chůze.

Stav domu/ů

Solidní
Chodby jsou poničené. Byty vevnitř jsou v pořádku.
Vyskytují se zde švábi.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Do domů není zaveden plyn.
Dochází k odpojování elektřiny z důvodu neplacení účtů. Výjimkou není následné připojování elektřiny „načerno“.

Vlastník nemovitosti

Obec
Poměrně často se vyskytuje problém s neplatičstvím. Asi u 70 rodin je uplatňován institut zvláštního příjemce.
Soudní řešení neplatičství obec vzhledem k neefektivnosti vzdala. Problém řeší smlouvami na dobu určitou a vlastním exekutorem.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a řízeného sestěhovávání
První Romové přišli do obce v polovině 70. let. Příliv Romů pak trval celá 80. léta, kdy se sem stěhovali za prací v dolech. V 90. letech koupil několik domů na sídlišti podnikatel z Teplic. Začal sem sestěhovávat Romy z okolních obcí i jiných regionů (ze Slaného, Prahy, Berouna, Karlových Varů aj.). Během dvou let se tak počet romských obyvatel více než zdvojnásobil. Nakonec domy odprodal zpátky obci. Ta pokračuje v kumulaci romských rodin na sídlišti.
Migrace z lokality i mimo ni je poměrně častá. Dochází k výměnám bytů v rámci Bečova a okolních obcí (Obrnice, Chánov).
V minulosti odešlo asi 15 rodin do zahraničí. Jev v současnosti ustává.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

2 040

Odhad počtu romských obyvatel lokality

501 – 600

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

65 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

50 %

Od 16 do 60 let

42 %

Nad 61 let

8 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

90 %

Střední bez maturity

10 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

39,20 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

95 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Někteří pracují na šachtě, či jako zedníci (většinou v Mostě).
Někteří příležitostně pracují „načerno“. Bývají najímáni podnikateli z jiných měst.
Někteří se věnují dovozu a dalšímu prodeji starého nábytku z Německa. Někteří si přivydělávají sběrem starého železa.
Obecní úřad zaměstnává 9 osob na VPP (z toho jsou 4 Romové – „starousedlíci“, tedy ne obyvatelé lokality).

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytuje prostituce a gamblerství. Problém zde představuje narkomanie (pervitin, toluen), krádeže a lichva.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

21 – 30 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola, pomocná škola, zvláštní škola
Celkový počet žáků: 183 žáků

Odhad podílu romských žáků na škole

51 – 60 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Působí zde 1 asistent pedagoga. Další 2 asistenti působí ve speciálních třídách.
Doučování zajišťují individuálně podle potřeby.
Nabízejí volnočasové aktivity (družina, 12 kroužků).
Realizují projekt „Hodina“ (informatika).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.
MŠMT

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje

Funkce romského poradce

Ne (Obec s rozšířenou působností: Most)

Aktivity a projekty


Od února 2006 zde působí 1 terénní sociální pracovník.
Spolupracují se školou při organizování volnočasových aktivit.
Participují na projektu „Memento“ realizovaném Úřadem práce v Mostě, jehož cílem je podpora tvorby a udržení pracovních míst pro mladé osoby ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. V rámci programu je zaměstnáno 5 místních Romů. (Projekt je financován z ESF.)

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, reálné zkušenosti jsou malé.
Rada vlády pro záležitosti romské komunity

Nestátní neziskové organizace

TJ Sokol Bečov
Bečov 1

Aktivity a projekty:
Spolupracují se školou při organizaci volnočasových aktivit.
Financování:
Informace nezjištěna

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.