GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.7.1.3 Lokalita C

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita C

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Čtyřpatrový dům o čtyřech vchodech a 32 bytech velikosti 1+1
Jednotlivé vchody jsou považovány za samostatné domy a jsou mezi nimi rozdíly ve vybavení. Dva vchody slouží jako holobyty, druhé dva jako městské nájemní.

Poloha lokality v rámci obce

Periferie

Míra prostorového vyloučení

Jasné
Jedná o okrajovou část města prostorově ohraničenou potokem a dvěmi železničními tratěmi. Objekt se nachází na samém konci ulice. Ta je celá tvořena běžnou zástavbou.
Sociálně nevyloučení bydlí v blízkém sousedství.
Základní občanská vybavenost je v dosahu cca 35 minut chůze.

Stav domu/ů

Špatný
Objekty utrpěly velké škody při povodních. Sklepy jsou dodnes v katastrofálním stavu, jsou plné odpadu a vody. Dveře a okna jsou rozbitá. V objektech se vyskytuje plíseň.
Nejsou patrné žádné větší úpravy.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Existuje rozdíl mezi holobyty a nájemními byty.
V holobytech jsou suchá WC (společná na patře), k dispozici pouze studená voda a topení na pevná paliva.
Nájemní byty jsou 4. kategorie a na rozdíl od holobytů mají splachovací záchody (též společné) a boilery na ohřev vody.

Vlastník nemovitosti

Obec

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováváním
Objekt dříve sloužil k ubytování zaměstnanců železáren a drátoven Bohumín. Po roce 1989 začal být využíván jako náhradní ubytování pro neplatiče.
Řada romských rodin též dostala nabídku bydlení v lokalitě jako jedinou možnost získání městského bytu.
V současnosti je obsazena většina bytů.
Sociální mobilita je velmi nízká.
K migraci do jiné sociálně vyloučené lokality dochází pouze výjimečně.
Lokalita je považována za „poslední štaci“.
Byly sem přestěhovány některé rodiny z Hotelového domu.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

23 078

Odhad počtu romských obyvatel lokality

51 – 60

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

40 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

55 %

Od 16 do 60 let

46 %

Nad 61 let

1 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

99 %

Střední bez maturity

1 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

15,50 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Příležitostně jsou někteří najímáni externími firmami na výkopové a stavební práce.
Několik obyvatel lokality vykonává příležitostnou práci „načerno“.
Někteří si přivydělávají sběrem šrotu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Je zde významně zastoupena lichva.
Gamblerství, narkomanie, prodej drog, krádeže a alkoholismus se vyskytují ojediněle.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

11 – 20 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 351

Odhad podílu romských žáků na škole

21 – 30 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické aktivity ani projekty.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola, 4 speciální třídy se vzdělávacím programem zvláštní škola
Celkový počet žáků: 198

Odhad podílu romských žáků na škole

81 – 90 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Působí zde 6 asistentů pedagoga.
V roce 2004/05 realizovali projekt „Tvoříme pozitivní sociální klima ve škole“ (vzdělávání pedagogického sboru).
Realizují projekt „Neorganizovaná mládež“, který je zaměřen na volnočasové aktivity.
Dále realizují projekt „Žijeme a bavíme se spolu“, jenž se také zaměřuje na využití volného času.
Na škole funguje 18 kroužků.
Doučování zajišťují individuálně podle potřeby (na vlastní žádost dětí).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. V minulosti žádný projekt nepodávali, a ani se nechystají.
Mají bohaté zkušenosti v oblasti čerpání různých dotací a grantů, např. z 
MŠMT
Moravskoslezský kraj
Město Bohumín
Phare (vybavení přípravného ročníku)
Asociace TOM

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Koncepce romské integrace neexistuje a ani se nepřipravuje.
V komunitním plánování, které se rozbíhá (připravují se pracovní skupiny a chystá se analýza potřeb), se počítá s pracovní skupinou zabývající se otázkou národnostních menšin (Romů, Řeků, Poláků).

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Veškeré aktivity ze strany města se výrazně omezily po medializovaném vyklizení Hotelového domu
V současné době vzniká pracovní skupina, která se komplexně zaměří na řešení situace v romských lokalitách (otázky sociální, bydlení, vzdělávání). Momentálně je projekt ve fázi oslovování osob – nezjištěny podrobnosti o uvažovaných řešeních.
Město vyhlásilo Program nulové tolerance (impulsem rozšířené neplatičství, podrobnosti na www.mesto-bohumin.cz)

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Praktické zkušenosti mají (ze SROP realizují např. projekt komunitního plánování sociálních služeb nebo „Posílení kapacity při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji“).

Nestátní neziskové organizace

Slezská Diakonie
Drátovenská 246

Aktivity a projekty:
Provozují komunitní centrum (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KANAAN, založeno v roce 2002), které nabízí volnočasové aktivity (kurzy vaření, šití, PC, besedy /o nebezpečí lichvy apod./).
Zajišťují TSP pro lokalitu B.
Během letních měsíců při komunitním centru funguje mateřské centrum pro matku a dítě Klub Sluníčko.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Mají řadu praktických zkušenosti s čerpáním dotací z Phare, SROP (projekt “Kontakt Bohumín – metodika komunitního centra a sociálního poradenství v romské minoritě“, „Rovná šance – podporované zaměstnávání“), z nadačních zdrojů apod.

Charita Bohumín
Čáslavská 1061

Aktivity a projekty:
Od roku 2001 provozují občanskou poradnu, která se zabývá otázkou bydlení, sociálně-právním poradenstvím, občanskými a finančními problémy. Spolupracují v projektu SPES (síť poraden zabývajících se problematikou zadluženosti).
Od roku 1999 funguje charitní šatník (oblečení je poskytováno na poukázky, spolupráce se sociálním odborem).
Jsou partnerem komunitního plánování.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají. Byla by nutná spolupráce s okolními zkušenějšími charitami.
MPSV
Město Bohumín

Jiný subjekt

Nebyl identifikován žádný další subjekt.