GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.5.1.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Dvě vzájemně do sebe přecházející ulice se starou cihlovou zástavbou. Domy jsou různé, většinou třípodlažní, v jednom vchodu šest bytů (dva byty na patře).
Většinou byty 2. a 3. kategorie (výjimečně rekonstruované byty na 1. kategorii)

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba
Stará zástavba pod centrem města, která postupně vede až na konec města.

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Domy, v nichž žijí Romové, jsou promíchané s domy, které obývají neromové. V některých případech bydlí Romové s neromy v jednom domě, v některých ve vedlejších domech či přes ulici.
Občanská vybavenost a služby jsou v dosahu cca 15 minut chůze.

Stav domu/ů

Solidní
Místy opadaná omítka

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Ve většině bytů není k dispozici teplá voda.
Vybavenost se odvíjí od kategorie bytu (v některých případech je i teplá voda k dispozici).

Vlastník nemovitosti

Obec

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a řízeného sestěhovávání
V lokalitě většinou bydlí „starousedlíci“, kteří se sem přistěhovali na počátku 50. let za prací v textilní továrně. Později sem byly stěhovány další romské rodiny do bytů horších kategorií.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

8191

Odhad počtu romských obyvatel lokality

Informace nezjištěna
Odhady hovoří o několika málo stovkách romských obyvatel.

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

50 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

Informace nezjištěna

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

Informace nezjištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

97 %

Střední bez maturity

2 %

Střední s maturitou a vyšší

1 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

11,80 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

Informace nezjištěna
Počet trvale legálně zaměstnaných se blíží nule.

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Romové jsou přednostně najímáni na sezónní práce v technických službách. Někteří příležitostně pracují „načerno“ (především výkopové práce). Někteří obyvatelé si přivydělávají sběrem železa.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytují drobné krádeže. Ojediněle se vyskytují problémy s gamblerstvím a alkoholismem.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

21 – 30 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 92

Odhad podílu romských žáků na škole

41 – 60 %

Existence přípravného ročníku

Ano/Ne
Škola nezřizuje vlastní přípravný ročník, ale v jejích prostorách funguje přípravný ročník organizovaný jinou ZŠ.

Aktivity a projekty

Organizují volnočasové aktivity (dramatický kroužek, turistický kroužek, taneční kroužek a stolní tenis), které však nenavštěvují děti z lokality.
Na škole působí 1 asistent pedagoga.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 585

Odhad podílu romských žáků na škole

41 – 60 %

Existence přípravného ročníku

Ano (od roku 2001 ho provozuje tato základní škola v prostorách bývalé zvláštní školy)

Aktivity a projekty

Zajišťují doučování – na 1. stupni je účast relativně velká, na 2. stupni už pouze sporadická.
Nabízejí volnočasové aktivity v Ulitě – středisku volného času dětí. Děti z lokality je nenavštěvují.
Od 1. 1. 2006 byla škola připojena ke dvěma dalším ZŠ. Na jedné z nich působí asistent pedagoga.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.
Město Broumov
OSF

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje, komunitní plán ano, ale nezabývá se jasně romskou problematikou.

Funkce romského poradce

Ano

Aktivity a projekty

Město má od roku 2001 terénní sociální pracovníky – jejich počet se mění v závislosti na dotaci Rady vlády pro záležitosti romské komunity. V současné době mají jednu terénní sociální pracovnici, druhou (druhého) plánují přijmout.
Působí zde 2 terénní sociální pracovníci.
Spolupracují především s o. s. Začít spolu v oblasti poradenství a řešení sociálních problémů klientů. Některé aktivity sdružení město podporuje i finančně granty a dotacemi.
Realizují projekt v rámci prevence kriminality – práce v problémových rodinách s mladistvými. Spolupracují s Poradenským centrem pro rodinu a mládež (speciální výchovné pracoviště).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti mají (podávají projekty na SROP v rámci cestovního ruchu, oblast kultury, silnice).
Rada vlády pro záležitosti romské komunity

Nestátní neziskové organizace

Občanské sdružení Začít spolu
Kladská 164

Aktivity a projekty:
Provozují Romské komunitní centrum (otevřené každý všední den; zaevidováno 85 dětí). V rámci centra funguje předškolní vzdělávací zařízení (od roku 1997na místní ZŠ), občansko-právní poradnu (od 2003), nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (fines, malování, hudba, tanec), vzdělávání dospělých a akce pro dospělé. Pořádají také různé sobotní programy (různé besedy, karnevaly…). Komunitní centrum vybudovalo dětské hřiště, které je hojně využíváno.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají. V budoucnu by rádi čerpali.
MPSV
MŠMT
Královéhradecký kraj
Pomozte dětem
Soukromý sektor

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.