GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

1) Úvodní slovo MPSV

Vážení přátelé,

právě máte možnost se seznámit s Mapou sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených romských lokalit v ČR. Tato mapa je jedním z významných výstupů projektu Ministerstva práce a sociálních věcí – „Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti“, který byl realizován společností GAC spol. s r. o. Tento projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Jedním z nových nástrojů, který umožňuje řešit problémy sociálního vyloučení a nezaměstnanosti je Evropský sociální fond (ESF). V jeho rámci je věnována zvláštní pozornost právě podpoře sociálního začleňování, zaměstnatelnosti a vzdělávání členů romských komunit. Ministerstvo práce a sociálních věcí, které spravuje prostředky EU vyčleněné na tento fond, se rozhodlo využít peněz a najít kvalifikovaný způsob jak narůstající problematické situaci sociálně vyloučených romských komunit čelit. Tomu, aby vynaložené prostředky skutečně splnily svůj účel, má napomoci právě tato rozsáhlá analýza.

Hlavním cílem projektu bylo získat relevantní a aktuální informace o situaci sociálně vyloučených romských lokalit a porozumět procesům, které ovlivňují životní podmínky v jejich různých typech. Zároveň cílem bylo zjistit možnosti a míru absorpční kapacity subjektů poskytujících služby v této oblasti (tedy především NNO, obce, kraje a jimi zřizované organizace, úřady práce atd.). Všechny tyto cenné informace využije Ministerstvo práce a sociálních věcí k efektivnímu nastavení čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu v období 2007-2013 směrem k aktivnímu řešení situace v sociálně vyloučených romských lokalitách.

Samozřejmě tato mapa a informace v ní obsažené mohou být inspirací i pro ty, kteří vážně uvažují o přípravě projektu, který by se této problematice věnoval.

Naším přáním a záměrem je dospět k takovým opatřením, která napomohou řešit situaci sociálního vyloučení v České republice a v maximální míře k tomu využít prostředky z Evropského sociálního fondu.

Odbor řízení pomoci z ESF

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR